Om VUF

Studie- og samværsregler

Alle kursister på VUF er omfattet af VUFs studie- og ordensregler. I studiereglerne er der udstukket retningslinjer om studieaktivitet og mødepligt. Samværsreglerne handler om de krav VUF stiller for, at vi kan have en rar skole, både hvad angår lokalernes tilstand, men også hvad angår de menneskelige relationer mellem kursisterne.

Da VUF indeholder forskellige typer af uddannelser, vil der være forskel på kravene til studieaktivitet og de sanktionsmuligheder, der hører til manglende studieaktivitet, men de fælles studie- og samværsreglerne er ens for alle på VUF. Du kan læse dem her:

Studie- og samværsregler på VUF

 

Der gælder derudover forskellige regler for studieaktivitet på uddannelserne. Dem kan du læse om her:

Fraværshåndtering på HF og STX samt e-learning

Fremmøderegler på DU

Studieaktivitet på AVU

 

VUF har også formuleret en antimobbestrategi. Den kan du læse her:

Antimobbestrategi