Velkommen til VUF - et godt sted at være

Velkommen til VUF - et godt sted at være

Bibliotek

Praktisk information

Bibliotek og studiecenter har som hovedregel åbent kl. 9-17.30,
fredag lukkes dog kl. 15.

Bibliotek og studiecenter

Biblioteket er en del af vores studiecenter på 5. sal på Falstersvej - et lyst og behageligt arbejdslokale, hvor man kan arbejde i fred og ro. Her kan du slå dig ned i en sofa eller sætte dig ved et af de mange borde. Her er computere, trådløst net (som på resten af skolen), printer, kopimaskine, scanner mv.

Alle kursister er velkomne til at bruge biblioteket. Bibliotekets materialer er dog kun til brug i selve studiecentret. Det er altså ikke muligt at låne bøger med hjem, men du kan tage kopier i små uddrag fra bøgerne på kopimaskinen.

Søger du biblioteket for Danskuddannelserne? Find åbningstider og kontaktoplysninger for DU-biblioteket.

Hjælp til litteratursøgning

Hos bibliotekaren kan du få hjælp til at søge litteratur til dine store opgaver, og du kan få hjælp til at finde rundt i den samling af bøger, som biblioteket råder over. Bibliotekaren hjælper også med informationssøgning på nettet og i de databaser du som kursist har adgang til, eksempelvis Infomedia.

Søg i VUF's biblioteksbase
eller på bibliotek.dk - de offentlige bibliotekers fælles søgeside.

 


E-ressourcer på VUF

 

SkoDa (Skolernes Databaseservice) indeholder en samling af databaser, som kan anvendes af kursister og lærere på skolen og hjemmefra. 

På SkoDa finder du:

  • Infomedia: Artikler fra danske aviser. Lige til at printe ud.
  • Faktalink: Overskuelige artikler om komplekse og aktuelle problemstillinger.
  • Forfatterweb: Over 400 forfatteres liv og værker.
  • Litteraturfortolkninger: Henvisninger til tolkninger af enkelte skønlitterære titler og hele forfatterskaber.
  • Polfoto: Billeder til opgaven.
  • Student Resource Center Gold: Engelske artikler om opgaverelaterede emner.
  • Britannica online: Et af verdens største leksika.

Guide til brug af SkoDa

 


biologifaget.dk er en del af Clio Online naturfagspakke, som kan bruges til undervisning på gymnasialt C-niveau. Naturfagspakken består af tre portaler til fagene Fysik, Kemi, Biologi, Geografi og Naturfag, og fungerer som online undervisningsmateriale, der kan bruges på skolen og hjemmefra. Temaerne på portalerne kan også bruges til AT-forløb. Der er desuden et væld af artikler, som eleverne kan bruge som baggrundsinformation og udgangspunkt for videre søgning. Til underviseren er der mange forsøg, feltarbejde og undervisningsaktiviteter, der kan bruges direkte i undervisningen, og sparer den enkelt underviser for en masse forberedelsestid.
Niveau: Op til gymnasialt C-niveau.
 

danskfaget.dk er et komplet digitaliseret og didaktiseret undervisnings- og læringssystem til danskundervisningen. Portalen indeholder inspirerende og faglige artikler, nyere og ældre skønlitterære tekster, aktiviteter samt omfangsrige lærer– og elevsider med blandt andet analyseredskaber, modeller og virkemidler. Danskfaget.dk er en dynamisk undervisningsportal, som løbende vil blive opdateret og udviklet med nye artikler, skønlitterære tekster og meget andet.
Niveau: Op til gymnasialt C-niveau.
 

dansk.gyldendal.dk Fagportal til dansk på overbygningsniveau (7.-10. klasse):
- færdige undervisningsforløb til danskfagets områder
- bibliotek med mere end 600 online-tekster, fotos, lyd og levende billeder
- interaktive redskaber til analysearbejdet
Niveau: Dansk 7.-10. klasse
 

dr.dk/gymnasium og dr.dk/skole indeholder undervisningsegnede klip fra DR's arkiver. Til undervisningen i gymnasiet, men også voksen- og sprogundervisningen.

 

engelsk.gyldendal.dk Fagportalen til engelsk i 8.-10. klasse
Indeholder bl.a. færdige temaforløb, opgaver, information om sprog og kulturforhold, grammatik, nyttige og overskuelige opslagsværker samt et bibliotek, der både indeholder billeder og tekster i forskellige genrer.
Niveau: Engelsk 8.-10. klasse.

 

Filmcentralen.dk (tidl.filmstriben.dk) indeholder film til brug i undervisningen: Kort-, dokumentar- og spillefilm.

 

fysikkemifaget.dk er en del af Clio Online naturfagspakke, som kan bruges til undervisning på gymnasialt C-niveau. Naturfagspakken består af tre portaler til fagene Fysik, Kemi, Biologi, Geografi og Naturfag, og fungerer som online undervisningsmateriale, der kan bruges på skolen og hjemmefra. Temaerne på portalerne kan også bruges til AT-forløb. Der er desuden et væld af artikler, som eleverne kan bruge som baggrundsinformation og udgangspunkt for videre søgning. Til underviseren er der mange forsøg, feltarbejde og undervisningsaktiviteter, der kan bruges direkte i undervisningen, og sparer den enkelt underviser for en masse forberedelsestid.
Niveau: Op til gymnasialt C-niveau.

 

geografifaget.dk er en del af Clio Online naturfagspakke, som kan bruges til undervisning på gymnasialt C-niveau. Naturfagspakken består af tre portaler til fagene Fysik, Kemi, Biologi, Geografi og Naturfag, og fungerer som online undervisningsmateriale, der kan bruges på skolen og hjemmefra. Temaerne på portalerne kan også bruges til AT-forløb. Der er desuden et væld af artikler, som eleverne kan bruge som baggrundsinformation og udgangspunkt for videre søgning. Til underviseren er der mange forsøg, feltarbejde og undervisningsaktiviteter, der kan bruges direkte i undervisningen, og sparer den enkelt underviser for en masse forberedelsestid.
Niveau: Op til gymnasialt C-niveau.

 

historiefaget.dk tilbyder et inspirerende, internetbaseret undervisningsmateriale til brug for historieundervisning som et supplement til den klassiske historiebog. Danskhistorie.dk er en Danmarkshistorie på nettet fra jægerstenalderen til i dag. Portalen er inddelt i tidsperioder, emner, personer og aktiviteter.
Niveau: Op til gymnasialt C-niveau.

 

Mandag Morgen Ugentlige opdates og perspektiver på udviklingen i det danske samfund gennem analyser og rapporter af aktuelle problemstillinger inden for bl.a. uddannelse, ledelse, politik, sundhed, økonomi og innovation. Mandag Morgen er en tænketank som har eksisteret i over 20 år. Adgang på skolen (via IP-adresse) eller via vuf-mailadresse (kun lærere - benyt dette link: www.mm.dk/signup/kollektiv).

 

mitCFU.dk Lån læremidler, download e-bøger eller stream spillefilm og tv-udsendelser. Du kan også låne spillefilm eller købe tv-udsendelser på dvd. Elever kan søge i basen, men ikke streame. Nyt! Læreren eller bibliotekaren kan give elever/hold adgang til at streame enkelte tv-udsendelser.
Læs mere om CFU
 

ordbogen.com  Adgang til ordbøger for Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk og Italiensk samt Politikens Nudansk Ordbog, Fremmedordbog, Retskrivnings- og Betydningsordbog og Synonymordbog. Findes også som app.

 

Politikens arkiv Find artikler fra 1884 og frem. Kun adgang via bibliotekaren.
eavis.politiken.dk

 

religionsfaget.dk er et digitalt læremiddel om alle religioner, der er bygget op af moduler og temaer, der kan kombineres på kryds og tværs. Der er ikke en lineær vej gennem portalen som i en lærebog. Religionsfaget.dk er nærmere et fagligt rum med byggeklodser til undervisningen.
Niveau: Op til gymnasialt C-niveau. 
 

samfundsfaget.dk Portalen samfundsfaget.dk er et komplet undervisningsmateriale, der dækker Undervisningsministeriets krav til samfundsfagsundervisningen. Samfundsfaget.dk er en undervisningsportal, der på levende og inspirerende vis giver eleverne en grundig introduktion til samfundsvidenskabens centrale begreber og problemstillinger.
Niveau: Op til gymnasialt C-niveau. 

SPIE Digital Library The SPIE Digital Library contains the world's largest collection of optics and photonics research with more than 420,000 articles from SPIE journals and proceedings, as well as more than 200 eBooks. Content covers the broadest range of applied optics and photonics science and engineering papers anywhere. Among the technologies covered are astronomy, biomedical optics and medical imaging, defense and security, lasers and sources, mathematics, and nanotechnology.
Adgang kun på skolen (via IP-adresser)

 

Kun for lærere

 

Eksamensopgaver på materialeplatformen Online adgang til eksamensopgaverne fra 2010 og frem indenfor folkeskolen, de gymnasiale uddannelser (STX, HF, HHX, HTX), de almene voksenuddannelser og danskuddannelserne.

 

mitCFU.dk Lån læremidler, download e-bøger eller stream spillefilm og tv-udsendelser. Du kan også låne spillefilm eller købe tv-udsendelser på dvd. Elever kan søge i basen, men ikke streame. Nyt! Læreren eller bibliotekaren kan give elever/hold adgang til at streame enkelte tv-udsendelser.
Læs mere om CFU
 

Undervisningsavisen På Undervisningsavisen.dk kan du supplere din undervisning med temaer, der er på samfundets dagsorden her og nu. Temapakker klar til brug i samfundsfag i 8.-9. klasse.

 

Links til informationssøgning og opgaveskrivning

E-ressourcer - via de offentlige biblioteker

E-materialer - Københavns biblioteker E-materialer er elektroniske opslagsværker, aviser og tidsskrifter, e-bøger og andre netmedier, som Københavns biblioteker stiller gratis til rådighed for borgerne. Brug e-resurserne til at låne netmedier eller søge i databaser efter alverdens emner. De fleste e-resurser har fjernadgang. Det betyder, at du kan anvende dem hjemmefra fra en hvilken som helst internet-adgang. Det kræver blot, at du er bosat i Københavns Kommune og er indmeldt som låner på et af Københavns biblioteker. Alle kan benytte e-resurserne på biblioteket.

E-baser - Frederiksberg biblioteker Få adgang til viden online. Elektroniske aviser, leksika, vejledninger mv. gratis hjemmefra fra din egen pc eller på biblioteket. For at få adgang til betalingsdatabaserne, skal du være borger i Frederiksberg Kommune og være tilmeldt biblioteket. Der er adgang for alle på bibliotekets pc'er.

e-Reolen eReolen er bibliotekernes tilbud af danske e-bøger og netlydbøger, både skønlitteratur og faglitteratur, til børn og voksne.

 

Søge- og skriveguider

skrivopgave.dk Hjælp til alle faser i opgaveprocessen: emnevalg, problemformulering, kildekritik, litteraturliste m.m..

Søg og du skal finde (pdf) En super søgeguide fra IVA, Det Informationsvidenskabelige Akademi, til at søge i databaser og på internettet. Nem og overskuelig med bl.a. hjælp til at komme videre når man enten ikke kan finde noget eller finder for meget. Er målrettet til gymnasierne. Findes også som app (kun iOS).

stopplagiat.nu En webtutorial for studerende om plagiering. Hvordan citerer du korrekt? Hvordan sørger du for tilstrækkelig dokumentation i dine opgaver?

sproget.dk Find hjælp til alskens typer af sproglige problemer. Korte vejledninger til typiske problemer indenfor retskrivning. Med quizzer og øvelser. Lavet af Dansk Sprognævn og Det Danske Sprog- og Litteraturselskab.

 

Ordbøger

ordbogen.com  Adgang til ordbøger for Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk og Italiensk samt Politikens Nudansk Ordbog, Fremmedordbog, Retskrivnings- og Betydningsordbog og Synonymordbog. Findes også som app.

Den Danske Ordbog indeholder oplysninger om ordenes stavning, bøjning, udtale, oprindelse, betydning og brug.

Retskrivningsordbogen Er ordet korrekt stavet? Er det i ét eller to ord? Slå det op i retskrivningsordbogen på nettet.

 

Linksamlinger

EMUs faglige linksamling opdelt efter fag. Samlingen tager udgangspunkt i de links man tidligere kunne finde i Fagenes Infoguide. Linksamlingen er placeret og vedligeholdes via den sociale bogmærketjeneste Diigo.

EMU-overblik for elever Links for gymnasie- og hf-kursister

vufbibliotekets bookmarks on delicious
kvucbibliotekets bookmarks on delicious

To samlinger af  gymnasie-relevante hjemmesider indenfor alle fag.

Skriftlig netdansk STX De vigtigste links til Dansk. Lavet af gymnasiekonsulent og lektor Anne Boie Johannesson.

 

Spørgetjenester

biblioteksvagten.dk
Stil spørgsmål om alt døgnet rundt og få et hurtigt svar med henvisninger til litteratur og hjemmesider.

Spørg Videnskaben Spørgetjeneste på videnskab.dk.