Dansk for udlændinge

Kom i gang med det samme

På VUF kan du komme i gang med at lære dansk kort tid efter visitationen, uanset hvilket niveau du er på.

Hvis du ikke kan noget dansk, optages du på et begynderhold, hvor du arbejder med at opbygge et relevant og brugbart ordforråd, så du hurtigt kan komme i gang med at tale dansk. Vi arbejder differentieret, og udgangspunktet er dig, dit niveau og dine behov. Som en del af undervisningen har vi specifik udtaleundervisning i vores sproglaboratorium. Vi anvender desuden forskellige undervisningsmaterialer, herunder også sprogprogrammer på pc.

For at blive optaget skal du: 

  • være fyldt 18 år
  • have dansk personnummer
  • normalt ikke være dansk statsborger

Vi tilbyder normalt dagundervisning 3-4 gange om ugen i tidsrummet 8.30-11.25 eller 12.00-14.55 samt om aftenen 1-2 gange om ugen i tidsrummet 17.30-20.00(/20.25).

Tlf. 3946 3056 (Speak Frederiksberg)

Du kan også sende en mail til sprogkonsulenter-frederiksberg@sprogcenterhellerup.dk med dit navn og telefonnummer.