Dansk for udlændinge

Prøver og test

Modultest og officielle prøver

Der er en test efter hvert modul, og du oprykkes kun ved at have nået de opstillede mål. Resultatet af testen gælder ved modulindplacering på alle sprogcentre (og evt. andre udbydere af danskuddannelser) over hele landet.

Alle danskuddannelser afsluttes med officielle prøver (Prøve i Dansk 1, Prøve i Dansk 2 og Prøve i Dansk 3 samt Studieprøven efter modul 6 på Danskuddannelse 3b). Der gives karakterer efter 7-trinsskalaen. På VUF forbereder vi og afholder alle officielle test på danskuddannelserne. 

Det er muligt at gå op som selvstuderende til de officielle prøver på VUF. Selvstuderende skal betale 1.309 kr. for prøverne Dansk 1, 2 og 3 - og for Studieprøven 785 kr. for den skriftlige del og 785 kr. for den mundtlige del. Prøverne afholdes i maj/juni og november/december, og der er tilmeldingsfrist i begyndelsen af marts og september.

Se prøvedatoer for og tilmeld dig: