AVU

FAQ - AVU

 1. Hvad er AVU?
 2. Hvad kan jeg bruge AVU til?
 3. Hvor lang tid tager det at tage AVU?
 4. Hvad koster det at gå på AVU?
 5. Hvilke fag kan jeg tage på AVU?
 6. Hvor kan jeg læse mere om de enkelte fag?
 7. Hvordan tilmelder jeg mig AVU?
 8. Hvad skal jeg medbringe ved tilmeldingssamtalen?
 9. Hvad er kravene for at blive optaget på AVU?
 10. Hvad er forskellen på AVU og FVU?
 11. Hvad er Almen forberedelseseksamen?
 12. Kan jeg få økonomisk støtte under uddannelsen?
 13. Kan man som ordblind få hjælp på VUF?
 14. Kan man få specialpædagogisk støtte på AVU?

 

1. Hvad er AVU (Almen VoksenUddannelse)?

AVU er voksenundervisning på 9. og 10. klasses niveau.
AVU er for dig, der vil genopfriske, forbedre eller starte forfra på et eller flere fag. 
Niveauerne på AVU hedder basis, G, F, E og D. G svarer i niveau til 9. klasse. D svarer i niveau til 10. klasse.

 

2. Hvad kan jeg bruge AVU til?

Efter AVU kan du fx søge optagelse på en erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse. Læs mere her

Almen forberedelseseksamen giver dig adgang til optagelse på andre uddannelser. Læs mere her

 

3. Hvor lang tid tager det at tage AVU?

Det er svært at give et enkelt svar på, da det kommer helt an på, hvor mange fag du vil tage og på hvilke niveauer. Studievejlederne kan hjælpe dig med at finde ud af, præcis hvad du har behov for, og hvor lang til det vil tage.

 

4. Hvad koster det at gå på AVU?

Prisen afhænger af hvilke fag/niveauer du vælger og hvor mange. Se prisoversigten. Kontakt eventuelt studievejledningen.

 

5. Hvilke fag kan jeg tage på AVU?

På VUF tilbyder vi de fag, du ser i vores fagoversigt. Vi kan desværre ikke tilbyde alle AVU-fag, der findes, så du vil muligvis kunne finde yderligere fag på andre VUC'er.

 

6. Hvor kan jeg læse mere om de enkelte fag?

Her finder du en oversigt over de fag, vi tilbyder på VUF.
Her finder du Undervisningsministeriets samlede oversigt over AVU-fag og deres indhold.

 

7. Hvordan tilmelder jeg mig AVU?

Tilmelding og optagelse sker altid på baggrund af en personlig samtale med en studievejleder. Du kan bare dukke op, men det er en fordel at bestille tid i forvejen - så slipper du for eventuel ventetid.

 

8. Hvad skal jeg medbringe ved tilmeldingssamtalen?

Det er vigtigt, at du medbringer alt hvad du har af eksamensbeviser og andre relevante uddannelsespapirer. Derved får vi lettere ved at vejlede dig til det rigtige tilbud.

 

9. Hvad er kravene for at blive optaget på AVU?

Du skal som udgangspunkt være over 18 år for at kunne tilmeldes AVU-undervisning. Er du under 18 år, skal du have indgået en uddannelsesaftale med din UU-vejleder.

 

10. Hvad er forskellen på AVU og FVU?

AVU-prøver er kompetencegivende, og giver dig adgang til det videre uddannelsessystem.
FVU giver dig primært et fagligt løft og kan støtte dig i forhold til dit job eller i at klare den uddannelse, du er i gang med.

 

11. Hvad er Almen forberedelseseksamen?

Almen forberedelseseksamen er en hel eksamen på AVU - et samlet bevis på beståelse af bestemte fag.
Almen Forberedelseseksamen sammensættes af fem fag:

 • Dansk, matematik og engelsk på D-niveau
 • To fag valgt blandt de øvrige fag på mindst G-niveau

Visse valgfag i Almen Forberedelseseksamen giver adgang til optagelse på 2-årigt hf bagefter. 
Tal med studievejlederen, før du vælger de to andre fag.

 

12. Kan jeg få økonomisk støtte under uddannelsen?

Da AVU er en SU- og SVU-berettigende uddannelse har du mulighed for at søge disse. 
Har du spørgsmål om SU, SVU eller Ungdomskort, kan du henvende dig til SU-administrationen på Lindevangs Allé 10, 4. sal. Du kan også læse mere om støtteordningerne på: 

 

13. Kan man som ordblind få hjælp på VUF?

Ja. På VUF kan du blive testet for ordblindhed og få særlig tilrettelagt undervisning på små hold, hvis du er ordblind. Begge dele er gratis.

Du kan kontakte VUFs ordblindevejleder på:
•    Tlf 3815 8508. Læg besked på telefonsvareren, hvis ikke der svares. Så bliver du ringet op. 
•    Mail på obu@vuf.nu.

Læs mere om ordblindeundervisningen

 

14. Kan man få specialpædagogisk støtte (SPS) på AVU?

Nej, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet yder desværre ikke SPS til AVU/FVU.