Gymnasiale uddannelser

En hel HF

For kursister der starter efter 1.8.2017.

Kursister der er startet FØR 1.8.2017 og som bliver færdig senest september 2019 - se her

 

1) De obligatoriske fag

Dansk (A) Engelsk (B) Matematik (C)

 

Historie (B) Religion (C) Samfund (C)

 

Biologi (C) Geografi (C) Kemi (C)

 

Idræt eller kunstnerisk fag (C)

(billedkunst – design – mediefag – musik)

 

2) Valgfag

A: En af følgende muligheder Løft C->B af obl. fag Løft C->B af obl. fag
Løft C->B af obl. fag Nyt 0->C fag
Nyt 0->B fag Nyt 0->C fag

 

B: Nyt 0->C eller løft C->B, som ikke er en del af (A)
*NB: bortfalder hvis Udvidet fagpakke indeholder 3 løft! 

 

C: Evt. yderligere fag/løft 0->C, C->B eller 0->B for at opnå samlet timetal på minimum 1705 timer

 

Se mulighederne for valgfag her

3) Større skriftlig opgave (SSO)

En skriftlig opgave der skrives individuelt inden for ét eller flere fag.
Der skal indgå et fag på mindst B-niveau.

4) Eksamensprojekt (EP)

En 'synopsis' som oplæg til den mundtlige eksamen. Udarbejdes i 2-3 fag individuelt eller i gruppe. Alle fag kan indgå.

5) Udvidet fagpakke (en mulighed for nogle)

Kursister der ønsker at læse videre på universitetsniveau (fx Københavns Universitet eller CBS) skal endvidere have Udvidet fagpakke.

2-3 fag B->A og C->B (undervisningstid mindst 250 timer – mindst et løft skal være B->A)