Dansk for udlændinge

Studieprøven

Prøven på det højeste niveau inden for dansk som andetsprog er Studieprøven.
Den er sprogligt adgangsgivende til en dansk videregående uddannelse og samtidig relevant for dig, der gerne vil lære dansk på højeste niveau.
VUF er et af de få steder i København og omegn, hvor du kan gå op til Studieprøven.
Vi har den nødvendige ekspertise samt mange års erfaring med både undervisning og prøveafholdelse.
Vi tilbyder dig den optimale forberedelse.

Vi har gode resultater, se fx gennemsnittet fra maj-juni 2018:
Læseforståelse: 7,0
Skriftlig fremstilling: 6,6
Mundtlig kommunikation: 10,9

For at blive optaget på et Studieprøvehold på VUF skal du som udgangspunkt have 10 i samtlige discipliner i Prøve i Dansk 3. Har du lignende forudsætninger eller et resultat, der ligger tæt på, kan du blive testet hos en studievejleder.
Kontakt Studievejledningen for mere information og tilmelding til undervisning her

Er du selvstuderende? Tilmeld dig prøven her

Undervisningen foregår to aftener om ugen (mandag og onsdag) fra 17.30 til 20.25, suppleret med 6 online undervisningsgange i løbet af et semester.

Klik her for at læse om indholdet i undervisningen på modul 6 på VUF

Her finder du Ministeriets vejledning om Studieprøven

Her finder du eksempler på tidligere afholdte prøver

Se datoerne for prøven her