Dansk for udlændinge

Integrationsgrunduddannelse (IGU)

Hvad: IGU er en to-årig grunduddannelse, som har karakter af en tidsbegrænset ansættelse, og som foregår på en virksomhed.

Målgruppe: Nytilkomne flygtninge og familiesammenførte til flygtninge over 18 år, der har været i Danmark mindre end 5 år.

Indhold: en lønnet praktikdel og en skoleundervisningsdel af 20 ugers varighed.

VUF tilbyder hjælp til at sammensætte en uddannelsesplan ud fra de forskellige uddannelser i skoleundervisningsdelen (Danskuddannelse, AVU (9./10.kl) og FVU og via samarbejde med AMU).
Undervisningsdelen er gratis for virksomheden, da IGU-praktikanten modtager særlig uddannelsesgodtgørelse.

Læs mere om IGU:

For offentlige virksomheder: www.kl.dk/Arbejdsgiver--og-lonforhold/IGU---Integrationsgrunduddannelse/

For private virksomheder: Spørgsmål og svar om integrations-grunduddannelsen (IGU)

Loven: www.ft.dk/RIpdf/samling/20151/lovforslag/L188/20151_L188_som_vedtaget.pdf (selve loven)

Kontakt:

Hør mere om skoleundervisningsdelen og de muligheder, VUF tilbyder, hos vejleder Pia Ravnemose: pir@vuf.nu, mobil: 2974 4058