Gymnasiale uddannelser

HF e-learning

På VUF er det muligt at tage forskellige hf-fag som e-learning. Kurserne er halvårlige (dog er Dansk 0->A 1-årigt), og al undervisning foregår via internettet. Du skal dog møde op på VUF til eksamen, og til laboratorieøvelsesdage i fagene Biologi, Geografi, Fysik og Kemi.

Tilmelding

Du tilmelder dig ved personlig henvendelse – i særlige tilfælde telefonisk (3815 8524, 3815 8525) – i Studievejledningen på Falstersvej 3-5. Du kan booke en tid til en samtale her Er du i tvivl om dit faglige niveau eller om forskellige uddannelsers specifikke krav eller om noget helt andet, så kontakt også Studievejledningen.

 

Det er også muligt at tilmelde sig fag online på shop.vuf.nu. Bemærk disse krav:

1. At du har gennemført HF-fag på VUF.

Eller

2. At du har gennemført HF-fag på anden uddannelsesinstitution.

Eller

3. At du har gennemført 9. eller 10. klasse for mere end et år siden.

For at kunne tilmelde dig skal du have dine eksamensbeviser som filer, idet de skal vedhæftes ansøgningen.

E-learning-hold med start jan 2018 (vi optager på e-learning til og med slut januar).

Hold Varighed Fag SU-timer Pris* Link til læreplan
4F08 ½ år Biologi 0→C  7,22 kr. 450 Læreplan
4F12 1 år Dansk 0-A 11,11 kr. 450 Læreplan
4F24 ½ år Engelsk 0→B   18,89 kr. 450 Læreplan
4F26 ½ år Engelsk B→A 12,22 kr. 450  
4F30 ½ år Erhvervsøkonomi 0→C 6,67 kr. 1.100  
4F40 ½ år Geografi 0→C   6,67 kr. 450 Læreplan
4F44 ½ år Historie 0-B 12,78 kr. 450 Læreplan
4F48 ½ år Italiensk 0→B 17,78 kr. 1.100  
4F50 ½ år Japansk 0→B   17,78 kr. 1.100 Læreplan
4F52 ½ år Japansk B-A blended learning** 11,11 kr. 1.100  
4F72 ½ år Psykologi 0→C   6,67 kr. 450 Læreplan
4F78 ½ år Religion 0→C   6,67 kr. 450 Læreplan
4F80 ½ år Religion C→B   11,11 kr. 450 Læreplan
4F86 ½ år Samfundsfag 0→C   6,67 kr. 450 Læreplan
4F90 ½ år Samfundsfag C→B 11,67 kr. 450 Læreplan
4F94 ½ år Spansk B→A  12,78 kr. 1.100  
4F98 ½ år Tysk fortsættersprog 0→B 17,78 kr. 450  

*Deltagergebyret for fag, som indgår i en fagpakke eller i en hel HF- eller studentereksamen, tilbagebetales efter udstedelsen af det samlede eksamensbevis. OBS! Priserne er gældende for kursister, som IKKE er alderspensionister eller efterlønnere eller har en videregående uddannelse. Se øvrige priser

**Japansk B-A og Russisk B-A udbydes kun i forårssemestret.

E-learning

Som e-learningkursist får du

  • undervisning uden at skulle møde på VUF
  • en aftale med VUF om dit individuelle studieforløb
  • faglig vejledning og dine rettede opgaver tilbage via din computer
  • mulighed for at fordybe dig i faget på tidspunkter, der passer dig.

E-learning er noget for dig, hvis

  • du har behov for en studieform, du kan tilpasse din hverdag
  • du foretrækker at arbejde individuelt og uafhængigt
  • du er indstillet på selvstændigt at planlægge dit arbejde med faget
  • du er indstillet på at være studieaktiv og følge en studieplan.

E-learning giver dig større frihed, men stiller også større krav

Fagenes indhold og krav er nøjagtigt de samme på e-learninghold som på almindelige hf-hold. E-learning giver stor frihed, men stiller også specielle krav - både til e-learninglæreren og til dig som e-learningkursist.

E-learninglæreren tilrettelægger fagets indhold og materiale, således at det er muligt for dig at arbejde på egen hånd. Du har naturligvis mulighed for at få råd og vejledning hos din e-learninglærer, men du skal være klar over, at du skal planlægge og studere langt mere selvstændigt, end hvis du deltog i holdundervisning.

E-learningmoduler og studieplan

Alle e-learningfag er inddelt i 6-8 moduler. E-learninglæreren har beskrevet modulernes faglige indhold, så du ved, hvad faget omfatter, hvilke bøger og andet materiale du skal arbejde ud fra, og hvilke skriftlige og mundtlige opgaver, der skal afleveres til de enkelte moduler.

Du skal følge en studieplan med afleveringsdatoer, som er fastsat af VUF. Det betyder, at hvis du er tilmeldt et fag med 8 moduler, så har du en studieplan med 8 afleveringsdatoer. Der hører 2 eller flere afleveringsopgaver til et modul.

Optagelseskrav

Du skal have personlige og faglige kvalifikationer, der sætter dig i stand til at følge undervisningen på tilfredsstillende måde og fuldføre den på normeret tid.

Rent fagligt vil det sige,

- at du enten skal have afsluttet folkeskolens 10. klasse,

- eller at du skal have afsluttet folkeskolens 9. klasse for minimum 1 år siden og fx været på efterskole eller haft et arbejde,

- eller at du skal have afsluttet avu dansk på minimum D-niveau.

Ansøgere uden dansk folkeskole skal have bestået

- enten faget dansk som andet sprog på D-niveau,

- eller avu dansk på minimum D-niveau,

- eller "Studieprøven i dansk som andet sprog" (Danskuddannelse 3, modul 6).

Andre krav

For at kunne være e-learningkursist, skal du

- have daglig adgang til en computer med internetopkobling

- være en rimelig rutineret bruger af både computer og internet

- og have installeret et tekstbehandlingsprogram på din computer.

Desuden skal du i nogle af fagene også kunne lave lydoptagelser (og eventuelt også billedoptagelser), da ikke alle opgaveafleveringer blot er skriftlige.

Undervisningsmaterialer

De bøger, du skal bruge til dit e-learningfag er enten e-bøger eller i-bøger, som du får udleveret en aktiveringskode til, eller almindelige bøger du skal låne i bogdepotet på Lindevangs Allé 10, 1. sal, lokale 167. Du skal aflevere dem samme sted umiddelbart efter, du har afsluttet faget.