Gymnasiale uddannelser

HF e-learning

På VUF er det muligt at tage forskellige hf-fag som e-learning. Kurserne er halvårlige (dog er Dansk 0->A 1-årigt), og al undervisning foregår via internettet. Du skal dog møde op på VUF til eksamen, og til laboratorieøvelsesdage i fagene Biologi, Geografi, Fysik og Kemi.

Tilmelding

Du tilmelder dig ved personlig henvendelse – i særlige tilfælde telefonisk (3815 8524, 3815 8525) – i Studievejledningen på Falstersvej 3-5. Du kan booke en tid til en samtale her. Er du i tvivl om dit faglige niveau eller om forskellige uddannelsers specifikke krav eller om noget helt andet, så kontakt også Studievejledningen.

E-learning med start august 2017

Hold Varighed Fag SU-timer Pris* Link til læreplan
407e ½ år Biologi 0→C  6,67 kr. 450 Læreplan
411 1 år Dansk 0-A 11,11 kr. 450 Læreplan
425e ½ år Engelsk 0→B   18,89 kr. 450 Læreplan
427e ½ år Engelsk B→A   11,11 kr. 450 Læreplan
431e ½ år Erhvervsøkonomi 0→C 2,78 kr. 1.100  
435e ½ år Fransk begyndersprog 0→B 17,78 kr. 450 Læreplan
437e ½ år Fysik 0→C 6,67 kr. 450 Læreplan
439e ½ år Geografi 0→C   6,67 kr. 450 Læreplan
443e ½ år Historie 0-B 13,33 kr. 450 Læreplan
447e ½ år Italiensk 0-B 6,67 kr. 1.100  
449e ½ år Japansk 0→B   17,78 kr. 1.100 Læreplan
451e ½ år Japansk B-A blended learning**      
453e ½ år Kemi 0→C   6,67 kr. 450 Læreplan
459e ½ år Latin 0-C   kr. 1.100  
463e ½ år Matematik 0→C   11,11 kr. 450 Læreplan
465e ½ år Matematik C→B   11,11 kr. 450 Læreplan
471e ½ år Oldtidskundskab 0→C   6,67 kr. 1.100 Læreplan
475e ½ år Psykologi 0→C   6,67 kr. 450 Læreplan
477e ½ år Psykologi C→B   11,11 kr. 450 Læreplan
483e ½ år Religion 0→C   6,67 kr. 450 Læreplan
485e ½ år Religion C→B   11,11 kr. 450 Læreplan
487e ½ år Russisk B→A** 11,11 kr. 1.100 Læreplan
489e ½ år Samfundsfag 0→C   6,67 kr. 450 Læreplan
491e ½ år Samfundsfag C→B 11,11 kr. 450 Læreplan
493e ½ år Spansk 0→B   17,78 kr. 1.100 Læreplan
495e ½ år Spansk B→A 11,11 kr. 1.100 Læreplan
499e ½ år Tysk fortsættersprog 0→B   17,78 kr. 450 Læreplan

*Deltagergebyret for fag, som indgår i en fagpakke eller i en hel HF- eller studentereksamen, tilbagebetales efter udstedelsen af det samlede eksamensbevis. OBS! Priserne er gældende for kursister, som IKKE er alderspensionister eller efterlønnere eller har en videregående uddannelse. Se øvrige priser

**Japansk B-A og Russisk B-A udbydes kun i forårssemestret.

E-learning

Som e-learningkursist får du

  • undervisning uden at skulle møde på VUF
  • en aftale med VUF om dit individuelle studieforløb
  • faglig vejledning og dine rettede opgaver tilbage via din computer
  • mulighed for at fordybe dig i faget på tidspunkter, der passer dig.

E-learning er noget for dig, hvis

  • du har behov for en studieform, du kan tilpasse din hverdag
  • du foretrækker at arbejde individuelt og uafhængigt
  • du er indstillet på selvstændigt at planlægge dit arbejde med faget
  • du er indstillet på at være studieaktiv og følge en studieplan.

E-learning giver dig større frihed, men stiller også større krav

Fagenes indhold og krav er nøjagtigt de samme på e-learninghold som på almindelige hf-hold. E-learning giver stor frihed, men stiller også specielle krav - både til e-learninglæreren og til dig som e-learningkursist.

E-learninglæreren tilrettelægger fagets indhold og materiale, således at det er muligt for dig at arbejde på egen hånd. Du har naturligvis mulighed for at få råd og vejledning hos din e-learninglærer, men du skal være klar over, at du skal planlægge og studere langt mere selvstændigt, end hvis du deltog i holdundervisning.

E-learningmoduler og studieplan

Alle e-learningfag er inddelt i 6-8 moduler. E-learninglæreren har beskrevet modulernes faglige indhold, så du ved, hvad faget omfatter, hvilke bøger og andet materiale du skal arbejde ud fra, og hvilke skriftlige og mundtlige opgaver, der skal afleveres til de enkelte moduler.

Du skal følge en studieplan med afleveringsdatoer, som er fastsat af VUF. Det betyder, at hvis du er tilmeldt et fag med 8 moduler, så har du en studieplan med 8 afleveringsdatoer. Der hører 2 eller flere afleveringsopgaver til et modul.

Optagelseskrav

Du skal have personlige og faglige kvalifikationer, der sætter dig i stand til at følge undervisningen på tilfredsstillende måde og fuldføre den på normeret tid.

Rent fagligt vil det sige,

- at du enten skal have afsluttet folkeskolens 10. klasse,

- eller at du skal have afsluttet folkeskolens 9. klasse for minimum 1 år siden og fx været på efterskole eller haft et arbejde,

- eller at du skal have afsluttet avu dansk på minimum D-niveau.

Ansøgere uden dansk folkeskole skal have bestået

- enten faget dansk som andet sprog på D-niveau,

- eller avu dansk på minimum D-niveau,

- eller "Studieprøven i dansk som andet sprog" (Danskuddannelse 3, modul 6).

Andre krav

For at kunne være e-learningkursist, skal du

- have daglig adgang til en computer med internetopkobling

- være en rimelig rutineret bruger af både computer og internet

- og have installeret et tekstbehandlingsprogram på din computer.

Desuden skal du i nogle af fagene også kunne lave lydoptagelser (og eventuelt også billedoptagelser), da ikke alle opgaveafleveringer blot er skriftlige.

Undervisningsmaterialer

De bøger, du skal bruge til dit e-learningfag er enten e-bøger eller i-bøger, som du får udleveret en aktiveringskode til, eller almindelige bøger du skal låne i bogdepotet på Lindevangs Allé 10, 1. sal, lokale 167. Du skal aflevere dem samme sted umiddelbart efter, du har afsluttet faget.