Velkommen til VUF - et godt sted at være

Velkommen til VUF - et godt sted at være

VUC Erhverv

Virksomhedernes indgang til efter- og videreuddannelsessystemet

VUC-Erhvervs konsulenter har til opgave at gøre virksomheder og medarbejdere opmærksomme på de mange fleksible, almene uddannelsesmuligheder, der findes på VUF og om muligt bygge bro mellem disse muligheder og virksomheders behov for opkvalificering og kompetenceudvikling.
 
VUC-Erhvervs medarbejdere arbejder enten på virksomhederne eller på VUF og udfører konsulentopgaver, vejledning, afdækning af uddannelsesbehov og administrative opgaver. De vejleder også om økonomi (fx løntabsgodtgørelser) i forbindelse med deltagelse i efter- og videreuddannelse.
 
VUC-Erhverv arbejder sammen med mange forskellige af arbejdsmarkedets og uddannelsesverdenens aktører, blandt andre TEC, KTS, SOPU (Social- og Sundhedsskolen i København), SOSU C samt Hotel- og restaurantskolen i VEU-Center Storkøbenhavn og Bornholm. Se mere om Danmarks 13 VEU-Centre på veu-center.dk.
 
VUC-Erhvervs konsulenter deltager i informationsmøder for medarbejdere samt i såvel individuel som kollektiv vejledning, ligesom de bistår med hjælp til uddannelsesplanlægning for medarbejdere i private og offentlige virksomheder.
 
I fællesskab besluttes det, om et uddannelsesforløb mest hensigtsmæssigt foregår på VUF, i fagforeningen, på arbejdspladsen eller et helt andet sted med passende faciliteter.
 
Kontakt Vibeke Gadegaard/VUC-erhverv på VUF: Tlf.: 38 15 03 87 eller mail: vig@vuf.nu.