Om VUF

Værdigrundlag

VUF er en interkulturel uddannelsesinstitution, som giver adgang til og mulighed for samarbejde med kursister fra andre kulturer og religioner.

VUF har et åbent, fleksibelt og mangfoldigt læringsmiljø, hvor fagligheden og respekten for individet er i højsædet.

Vi har den holdning, at alle kursister har et potentiale, og at vejene til at nå målene inden for de givne rammer er mangfoldige.

Nøgleord for alle uddannelser og for helheden er: engagement, faglighed, åbenhed og fællesskab, respekt for forskellighed, hinanden og skolen.

Hvem er vi?

VUF er et voksenuddannelsescenter, der udbyder studieforberedende og almendannende voksenuddannelser på alle niveauer inden for: 

 • Forberedende VoksenUndervisning (FVU) 
 • Almen Voksenuddannelse (AVU) 
 • E-learning, avu- og hf-fag
 • Hf- enkeltfag eller en hel hf-eksamen over min. 2 år 
 • Forkurser/fagpakker til pædagog-, sygeplejerske- og    socialrådgiveruddannelsen
 • Studentereksamen (stx på Studenterkursus) på 2 år eller stx-enkeltfag 
 • Gymnasiale suppleringskurser (GSK) 

Bredden i det samlede uddannelsesudbud giver kursisterne flere valg- og kombinationsmuligheder.

Veluddannede, professionelle medarbejdere, sikrer kvaliteten i uddannelserne. 

VUF tilbyder også

 • Danskuddannelser for voksne udlændinge (DU1, DU2 og DU3)
 • Danskuddannelse for voksne udlændinge som online undervisning eller blended learning
 • Afholdelse af Indfødsretsprøven
 • I samarbejde med lokale erhvervsskoler på Frederiksberg udbyder VUF erhvervsskoleforberedende forløb (EUD- og EUX-”pakker”), der opkvalificerer gruppen af unge og voksne, der ikke har de nødvendige faglige forudsætninger til at starte og gennemføre en erhvervsuddannelse. 
 • Ordblindetest- og ordblindeundervisning
 • Forskellige former for rekvireret undervisning (indtægtsdækket virksomhed med forlagt undervisning)

Vision for VUF

Det bliver stadig vigtigere at høre til - at udvikle sig fagligt og personligt gennem livet. Samtidig vokser behovet for at finde en meningsfuld balance mellem arbejdsliv og privatliv.
Livskvalitet defineres forskelligt, og for de fleste af os vil vores valg af arbejde og uddannelse spille en central rolle.
Vi samler erfaringer, viden og færdigheder livet igennem. Men hvad gør man, når man vil gå nye veje og mangler dét, der skal til for at nå målet?
På VUF skaber vi fleksible uddannelsesmiljøer i samspillet mellem kursister, lærere og det omgivende samfund.

Mission for VUF

Vi tilbyder dannelse og uddannelse til voksne, der ønsker nye muligheder i livet.

Værdier for VUF

Vores organisation bygger på en stærk faglighed og et ønske om at udfolde den enkeltes potentiale i et læringsfællesskab.
Som lærere vil vi motivere og styrke den enkeltes tro på egne evner.
Som vejledere tager vi hensyn og lytter opmærksomt.
Som kolleger er vi engagerede og deler vores viden.
Som samarbejdspartner er vi fleksible og parate til at imødekomme lokale behov.