Ordblindeundervisning

Tilbud til erhvervslivet

Har din virksomhed medarbejdere, der har vanskeligheder med at klare læse- og skrivekrav, fx i forbindelse med nye arbejdsfunktioner, kan VUF tilbyde ordblinderådgivning. Vi kan afdække hvilke konkrete skrive- og læsevanskeligheder, den enkelte medarbejder har. På baggrund af en udredningstest tilbyder vi målrettet og effektiv ordblindeundervisning enten på VUF eller på din arbejdsplads.

Undervisningen kan ligge morgen, middag eller aften - og undervisningen er gratis. Et ordblindehold består af få kursister, og undervisningen er individuel og tilpasset den enkeltes behov. Endvidere kan vi rådgive om it-hjælpemidler, som kan være en værdifuld støtte, når der skal læses og skrives på arbejdspladsen.

Der er mulighed for at få SVU (Statens Voksenundervisningsstøtte), hvis undervisningen foregår i arbejdstiden.
Se www.svu.dk

Kontakt

Tlf 3815 8508
Mail obu@vuf.nu