Gymnasiale uddannelser

Studieplan

Der udarbejdes for hvert skoleår en overordnet plan for afviklingen af hf-enkeltfag, hf-pakker og hf-fagpakker

Endvidere henvises der til det årlige ”Introhæfte til HF-kursister”. Heri forklares de enkelte elementer i den overordnede studieplan.

For de enkelte hf-pakke og hf-fagpakkehold udarbejder holdets team en studieplan. Studieplanen omfatter:

  • Faglig koordinering og samarbejde mellem pakkens fag
  • Koordinering af det skriftlige arbejde
  • Faglige projekter og ekskursioner
  • Arbejdet med kompetencekataloget (se ”Introhæfte til HF-kursister” s. 5)

Studieplanen ajourføres løbende. Studieplanen for de enkelte pakke- og fagpakkehold lægges fra skoleåret 2016-2017 på VUF-intern, www.vufintern.dk.

HF-udvalget udarbejder en fælles skabelon for studieplanen for hf pakke- og fagpakkehold til brug for skoleåret 2016-2017.