Velkommen til VUF - et godt sted at være

Velkommen til VUF - et godt sted at være

Sproglaboratoriet

På VUF er der sproglaboratorium på Lindevangs Allé, hvor du kan træne udtale, lytteforståelse og forholdet mellem skrift og lyd (på de forskellige sprog).

For kursister på Danskuddannelser for udlændinge er der ”Åbent Sproglab”, hvor du kan få hjælp og vejledning til at forbedre din udtale.

I sproglaboratoriet kan du arbejde individuelt med specifikke udtaleproblemer. Du arbejder med specielle undervisningsprogrammer (udarbejdet til udtaleundervisning) med udtaleøvelser. 

Læreren kan lytte med og bryde ind for at give feedback på udtale, intonation og prosodi. Dette betyder, at det er en individuel og meget intensiv udtaleundervisning, der gives i sproglaboratoriet.

Sproglab er beliggende på Lindevangs Allé 10, 2. sal, lokale 240.

Se åbningstider for Sproglab
Hent folder om Sproglab