Velkommen til VUF - et godt sted at være

Velkommen til VUF - et godt sted at være

Specialpædagogisk Støtte (SPS)

Hvem kan få støtte?

Specialpædagogisk Støtte (SPS) er for dig, som har en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse eller andre svære vanskeligheder, og derfor har behov for støtte, for at kunne gennemføre din uddannelse på lige fod med andre kursister. En funktionsnedsættelse kan fx være:

  • Ordblindhed
  • Psykiske vanskeligheder eller en udviklingsforstyrrelse (f.eks. ADHA, ADD, OCD mm.)
  • Synsnedsættelse
  • Hørenedsættelse
  • Bevægelsesvanskeligheder (f.eks. gigt- eller ledsygdomme, eller mén efter ulykke eller arbejdsskade)

Du skal være indskrevet på HF/STX, Studenterkursus eller GSK for at kunne søge om SPS.

Hvilken slags støtte kan du få?

SPS tildeles efter en vurdering af dine behov og din funktionsnedsættelse.
Støtten kan fx være:

  • IT-hjælpemidler (fx en bærbar computer med stave/læseprogrammer)
  • Studiestøttetimer (enetimer med en mentor eller ordblindevejleder)
  • Medlemskab af NOTA (undervisningsmateriale/bøger på CD (lydbog)
  • Personlig assistance eller sekretærhjælp (notetagning)
  • Ergonomiske møbler

Hvordan søger du SPS?

Du skal henvende dig til SPS-administrationen – enten personligt, telefonisk eller via e-mail: Find kontaktoplysninger her.

For at kunne søge SPS, skal du kunne dokumentere din funktionsnedsættelse. Du skal derfor aflevere lægefaglig dokumentation i form af fx lægeudtalelse, kopi af journal fra sygehus/speciallæge eller testresultater.

Er funktionsnedsættelsen en varig lidelse, behøver dokumentationen ikke være ny.  Er funktionsnedsættelse en fremskridende lidelse, en bevægelsesvanskelighed, eller syns- eller hørenedsættelse, skal dokumentationen ikke være mere end 12 mdr. gammel.

Behandlingstiden kan være op til 6 uger – Kontakt derfor SPS-administrationen på VUF, så snart du er indskrevet på uddannelsen.