Velkommen til VUF - et godt sted at være

Velkommen til VUF - et godt sted at være

Realkompetencevurdering på AVU og HF

Vi henter viden og kompetencer mange steder og i mange sammenhænge i livet. Vi lærer nyt på jobbet, i uddannelse og i fritiden. På VUF kan du få vurderet den viden, du har hentet, sådan at du kan få bevis for et helt fag eller dele af faget på AVU eller HF.

Hvorfor blive realkompetencevurderet?

Hvis du kan få anerkendt de kompetencer, du besidder, kan det betyde en kortere vej gennem et uddannelsesforløb eller et vigtigt skridt mod det ønskede job. Med uddannelsesbevis for et helt fag eller dele af det kan du dokumentere, at du har viden i faget svarende til det niveau, du er blevet vurderet på.
 
Eksempler:

  • Taler og mailer du dagligt på engelsk i dit job? Så har du muligvis efterhånden opnået kompetence i sproget på et højere niveau, end dine skolepapirer viser. Det har du gjort gennem daglig brug, interne kurser i firmaet og på aftenskole en sæson. Ved en kompetencevurdering kan du få fastslået, hvor langt dit engelsk rækker i forhold til de mange niveauer på AVU og HF.
  • Oprindelig er du elektriker og har gennem årene deltaget i mange kurser inden for dit arbejdsområde. Du har et særligt kendskab til strøm, kredsløb og modstand i maskiner, fordi du i mange år har arbejdet med fejlfinding og udredning af fejl på maskinerne i en produktionsvirksomhed. Du kan få vurderet dine kundskaber i naturvidenskab på AVU eller fysik på HF.

Hvordan foregår det i praksis?

En kompetencevurdering kræver, at du kan dokumentere den viden, du besidder. Vurderingen sker på grundlag af de kursusbeviser og eksaminer, du har samlet gennem livet, og derudover gennem en kortfattet test af, om du på anden vis har erhvervet dig kompetencer i faget på det valgte niveau.
 
Du bliver indkaldt til en samtale med en studievejleder. Sammen gennemgår I den nødvendige dokumentation. I kan blandt andet anvende minkompetencemappe.dk til at få overblik over alt det, du kan i forvejen. Herefter planlægger studievejlederen forløbet for vurderingen.

Du får kontakt med en faglærer, der varetager den egentlige vurdering i faget. Hvis du har kompetencer svarende til det vurderede niveau på AVU eller HF, får du et uddannelsesbevis – enten i hele faget eller i de dele af det, som du har kompetence i.