Velkommen til VUF - et godt sted at være

Velkommen til VUF - et godt sted at være

Priser og betaling

Hvad koster det at tage en uddannelse på VUF?

FVU: Gratis

Ordblindevejledning, -test og -undervisning: Gratis

AVU - Almen Voksenuddannelse (inkl. e-learning): Se priser

HF-enkeltfag (inkl. e-learning): Se priser

2-årig STX (Studenterkursus): Gratis

GSK-fag: Gratis ved tilmelding via en GSK-koordinator. Du skal dog betale deltagergebyr, hvis din adgangsgivende eksamen (stx, hf, hhx, htx, GIF) er mere end to år gammel. Prisen er 550 kr. pr fag. 

Hvordan foregår betalingen?

Deltagerbetaling betales forud i forbindelse med optagelsen. For selvstuderende i forbindelse med tilmelding til prøve. Deltagerbetaling dækker undervisningen og den eller de prøver, der er knyttet til det pågældende fag samt evt. sygeeksamen. For selvstuderende dækker betalingen den eller de prøver, der er knyttet til det pågældende fag samt evt. sygeeksamen. 

Betalingen sker via faktura, der inden for en uge efter optagelse sendes til den opgivne mailadresse.

Om kursistgebyr

Tilbagebetaling af deltagergebyr 

Deltagerbetalingen på hf og stx tilbagebetales ved en bestået samlet eksamen eller en bestået fagpakke, der er adgangsgivende til mellemlange videregående uddannelser.

For at få deltagerbetalingen tilbagebetalt skal der udfyldes en blanket. Denne blanket kan fås i receptionen på Falstervej. Tilbagebetaling af deltagerbetalingen vil ske i slutningen af august måned eller i starten af september.