Velkommen til VUF - et godt sted at være

Velkommen til VUF - et godt sted at være

Priser for AVU og HF-enkeltfag (herunder e-learning)

Prisen for deltagelse i uddannelserne på AVU og hf-enkeltfag (herunder e-learning) fastsættes én gang årligt af Folketinget.

Deltagerbetalingen for HF-fagene Billedkunst, Mediefag og Naturgeografi er blevet nedjusteret fra 1.100 kr. til 550 kr. ved bekendtgørelse af 11. september 2017. Kursister der har betalt for deltagelse i undervisning i disse fag før den 1. august 2017, kan anmode om at få den for meget betalte deltagerbetaling tilbage.

Dette gøres ved at skrive en mail til Jette Klein Nilsen på mailadresse jkn@vuf.nu med oplysning om kursist- og bankkontonummer, samt om for hvilke fag, den for meget betalte deltagerbetaling ønskes tilbage.

Prisen for fag er forskellig og afhængig af, om du er:

a) almindelig uddannelsessøgende (dvs. at du ikke har en videregående uddannelse og ikke er alderspensionist)
HF: Se priser for HF-enkeltfag (inkl. e-learning)
AVU
Disse fag koster 120 kr. pr. niveau: Dansk, dansk som andetsprog, engelsk, matematik, naturvidenskab, historie, samfundsfag, tysk og fransk.
Øvrige fag koster 1230 kr. pr. niveau

b) har en videregående uddannelse*
Se priser for HF-enkeltfag (inkl. e-learning)
Se priser for AVU

c) er alderspensionist eller er på efterløn uden videregående uddannelse
Se priser for HF-enkeltfag (inkl. e-learning)
Se priser for AVU

*omfatter også pensionister med en videregående uddannelse

Hvad er en videregående uddannelse?

En videregående uddannelse kan være kort, mellemlang eller lang, fx:
 - Universitetsuddannelser (fx cand.mag, bachelor, master, ph.d.)
 - Professionsbachelorer (fx lærer, sygeplejerske)
 - Diplomuddannelser (uddannelse på professionsbachelorniveau gennemført på deltid)
 - Erhvervsakademiuddannelser (fx el-installatør, laborant)

Er du i tvivl, om din uddannelse betragtes som videregående? Se et skema over de uddannelser, der betragtes som videregående.

Har du en udenlandsk uddannelse, betragtes den som videregående, hvis den danske uddannelse, som den skal ligestilles med, er videregående.
Find hjælp til at afgøre om en udenlandsk uddannelse skal betragtes som videregående i Danmark.

Du er altid velkommen til at søge yderligere information i studievejledningen.