Gymnasiale uddannelser

Pædagogisk praksis

VUFs pædagogiske udgangspunkt og praksis hviler på de gymnasiale uddannelsers vision og værdier samt de love og bekendtgørelser, der vedrører uddannelsen til studentereksamen (stx) og hfeksamen
(hfe).

Læs om Pædagogisk udgangspunkt og praksis på det gymnasiale område (stx, hf)