Om VUF

Pædagogisk praksis

VUF har mange forskellige uddannelser og målgrupper, og derfor lægger vi vægt på, at den pædagogiske praksis målrettes den enkelte kursistgruppe. Vi forsøger hele tiden at udvikle den respektive pædagogiske praksis i dialog mellem kursister, medarbejdere og ledelse. Et vigtigt element i kvalitetssikringen for alle uddannelser på VUF er deltagelse i relevante kurser, konferencer og efteruddannelsestilbud og efterfølgende videndeling via faggrupperne.

På avu og de gymnasiale uddannelser har vi arbejdet med Cooperative Learning, og på stx med innovation. Disse pædagogiske værktøjer er en integreret del af undervisningen i dag, hvor det giver mening og gavner kursistenes læring.

Læs mere om pædagogisk udgangspunkt og praksis på det gymnasiale område (stx, hf) (pdf)

Læs mere om pædagogisk udgangspunkt og praksis for AVU (under punktet "Målsætning og indsatspmråder")