Ordblindeundervisning

Undervisning for ordblinde

Har du svært ved at læse, skrive eller stave?

Så kan ordblindeundervisning måske være noget for dig.

Undervisningen er altid individuelt tilrettelagt og tager udgangspunkt i dine behov og ønsker. Vi underviser på små hold i en tryg stemning.

Vi hjælper dig med at blive bedre til at læse og skrive i forbindelse med dit studie eller job. Eller i din hverdag, så du fx kan læse historier op for dine børn eller hjælpe dem med lektierne.

Undervisningen giver dig mulighed for at komme videre i dit liv med uddannelse, job - eller det du brænder for!

Ordblindeundervisning er gratis og er et tilbud til alle, der er færdige med folkeskolen.

Se hvilke tegn der kan være på ordblindhed

Undervisning

Vi tilbyder dig undervisning i:

  • læse- og skrivestrategier, så du lærer at blive bedre til at læse og skrive
  • opmærksomhed på skriftsprogets opbygning (sproglyde, ords bøjninger m.m.)
  • staveregler og grammatik
  • opbygning og udvidelse af dit ordforråd
  • brug af it-hjælpemidler (se nedenfor)

I undervisningen indgår rådgivning og vejledning i forbindelse med job og uddannelse.

IT-hjælpemidler

Som ordblind kan du få gavn af IT-hjælpemidler, der kan læse tekster op for dig og hjælpe dig med at stave.
IT-hjælpemidlerne kan være samlet i en "it-rygsæk", som kan søges forskellige steder. Det afhænger af din situation, om du skal søge IT-hjælpemidler gennem din uddannelse, din kommune eller dit jobcenter. 
Vi kan rådgive dig om, hvordan du søger.

Kontakt

Tlf. 3815 8508
Mail: obu@vuf.nu