Dansk for udlændinge

Ekstra intensive begynderhold med fokus på udtale

Vil du gerne lære begynderdansk hurtigt og effektivt, mens du har det sjovt?

Er du topmotiveret og parat til møde op to aftener om ugen (17.30-20.00) og bruge 2-3 timer derhjemme mellem hver mødegang? Hjemmearbejdet vil primært bestå i at lytte og gentage efter lydfiler samt at lære en dialog udenad.

Er det vigtigt for dig at få en udtale på dansk, som danskerne kan forstå, og er du indstillet på at blive rettet igen og igen, indtil det lyder som det skal?

Har du tjek på de grammatiske termer på engelsk?

Hvis ja, er vores nye ekstra intensive begynderkursus måske noget for dig!

Vi garanterer hurtig progression, hvis du lever op til kravene!

Tilmelding

Kontakt venligst studievejledningen på tlf. 38 15 85 21- se telefontider
Du kan også sende en mail til duv@vuf.nu med dit navn og telefonnummer eller alternativt ringe til receptionen på tlf. 38 15 85 00.