Gymnasiale uddannelser

FAQ - HF og Studentereksamen

 1. Hvilke uddannelser udbyder VUF?
 2. Hvor kan jeg læse mere om de enkelte fag?
 3. Er der forskel på en hf-eksamen og en studentereksamen (stx)?
 4. Hvordan er en hel hf- eksamen og en studentereksamen sammensat?
 5. Hvad kræves der for, at jeg kan optages på hf og stx?
 6. Hvordan tilmelder jeg mig hf eller stx?
 7. Hvad skal jeg medbringe til en optagelsessamtale i studievejledningen?
 8. Kan jeg få økonomisk støtte under uddannelsen?
 9. Jeg er ordblind. Kan jeg få hjælp på VUF?
 10. Hvad er GSK og hvordan tilmelder jeg mig?
 11. Kan man få Specialpædagogisk støtte (SPS) på VUF?

 

1. Hvilke uddannelser udbyder VUF?

Vi tilbyder undervisning i en lang række hf-/stx enkeltfag på både dag- og aftenhold. Undervisningen er gymnasial og foregår på 3 niveauer: A er det højeste, B det mellemste og C det laveste niveau. Fagene kan – hvis de krævede fag tages – stykkes sammen til en hel hf eller studentereksamen.
Se en oversigt over alle VUF's gymnasiale uddannelser
Se oversigt over hold på HF/STX 2016-2017

 

2. Hvor kan jeg læse mere om de enkelte fag?

Du kan finde beskrivelser af de enkelte fag på Undervisningsministeriets hjemmeside.

 

3. Er der forskel på en hf-eksamen og en studentereksamen (stx)?

Begge eksaminer er gymnasiale og giver mulighed for at søge optagelse på videregående uddannelser, hvis du har de krævede valgfag i din eksamen.

En 2-årig STX (Studenterkursus) tager selvsagt to år, og forløbet er hårdt og har flere fag på høje niveauer end hf. Mange tager også en hel hf på to år, men forløbet kan strækkes over længere tid.

På en 2-årig STX går du i en fast klasse – en studieretning, på hf på individuelt valgte hold eller grupper af hold, såkaldte ”pakkeforløb”. Pakkeforløbene er beregnet for den, der påbegynder en hel hf eller sigter mod bestemte videregående uddannelser.
Læs mere om en hel HF
Læs mere om 2-årig STX (Studenterkursus)

Se en oversigt over fordele og ulemper ved hhv. hf-enkeltfag og 2-årig STX (Studenterkursus)

 

4. Hvordan er en hel hf- eksamen og en studentereksamen sammensat?

En hf-eksamen består af 9 obligatoriske fag, 2-5 valgfag og 2 opgaver, den større skriftlige opgave og det mundtlige eksamensprojekt. 

På 2-årig STX (Studenterkursus) vælger man mellem 4 forskellige studieretninger. Hver studieretning består af 4-6 obligatoriske fag, 3 studieretningsfag og 4-6 valgfag – afhængig af den valgte studieretning. Hertil kommer eksamen i Almen Studieforberedelse, Almen Sprogforståelse og i et Studieretningsprojekt.

På VUF kan du vælge mellem 4 studieretninger:

1. Samfund og udvikling (Engelsk A, Samfundsfag B, Naturgeografi C)
2. Medier og kultur (Engelsk A, Samfundsfag B, Mediefag C)
3. Naturvidenskab og innovation (Matematik A, Fysik B, Kemi B)
4. Krop og sundhed (Matematik A, Biologi B, Idræt B)

Læs mere om HF's sammensætning
Læs mere om STX'' sammensætning

 

5. Hvad kræves der for, at jeg kan optages på hf og stx?

Normalt kræves 9. klasse eller 10. klasse, gennemført mindst et år forinden. Du kan dog også optages på baggrund af AVU-fag, Almen Forberedelseseksamen eller lignende. Gennem en personlig samtale med en studievejleder afgør VUF, om dine uddannelseskvalifikationer er tilstrækkelige til, at du kan optages på den ønskede uddannelse.

 

6. Hvordan tilmelder jeg mig hf eller stx?

Tilmelding og optagelse sker altid på baggrund af en personlig samtale med en studievejleder. Det er en fordel at bestille tid i forvejen eller ringe.
Tlf. 3815 8524 eller 3815 8525. Du kan også booke en tid online.

 

7. Hvad skal jeg medbringe til en optagelsessamtale i studievejledningen?

Til vejledningssamtalen skal du medbringe alle relevante uddannelsespapirer fra tidligere uddannelser (9. klasse, 10. klasse, AVU, beståede gymnasiale fag).

 

8. Kan jeg få økonomisk støtte under uddannelsen?

Der er forskellige former for støtte: SU, SVU og ungdomskort (transportgodtgørelse).
Reglerne er komplicerede – spørg i studievejledningen eller:

 

9. Jeg er ordblind. Kan jeg få hjælp på VUF?

Ja. Hvis du har mistanke om, at du er ordblind, tilbyder VUF dig en test. Hvis testen viser, at du er ordblind, kan du melde dig til undervisning for ordblinde og/eller få tilbud om en såkaldt IT-rygsæk med IT-udstyr for ordblinde. 
Læs mere om ordblindeundervisning

Hvis du er ordblind og er indskrevet på enten HF, Studenterkursus eller GSK, har du mulighed for at søge om Specialpædagogisk Støtte (SPS).

 

10. Hvad er GSK og hvordan tilmelder jeg mig?

GSK betyder gymnasialt suppleringskursus og er undervisning for dig, der vil supplere en allerede afsluttet gymnasial uddannelse med nye fag og niveauer for at kunne søge ind på en videregående uddannelse. VUF underviser i nogle af disse fag efter aftale med KVUC (Københavns VUC), der administrerer tilmeldingen. Kontakt derfor KVUC.

 

11. Kan man få Specialpædagogisk støtte (SPS) på VUF?

Ja, du kan gennem VUF søge om Specialpædagogisk støtte hos Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, hvis du læser HF/STX eller GSK og har en diagnosticeret funktionsnedsættelse. 
Afhængig af din funktionsnedsættelse kan der søges om kompenserende hjælpemidler og støtte:

 • IT – målrettet afhjælpning af dine funktionsnedsættelser.
 • Software til installation på egen computer.
 • Ergonomiske hjælpemidler – Stol, bord mv.
 • Synshjælpemidler - Tavlekamera, speciallampe mv.
 • Mentorstøtte.
 • Studiestøtte – Hjælp til at få planlagt daglig lektielæsning, eksamenslæsning mv
 • Sekretærhjælp.
 • Praktisk hjælp.
 • Digitale undervisningsmaterialerne og eksamensopgaver.
 • Tegnsprogstolk.

Hør mere om mulighederne hos SPS-vejleder Mia Robertsen og hos studievejlederne.
Vær opmærksom på, at Styrelsen for Undervisning og Kvalitet kræver lægelig dokumentation, når der skal søges om SPS.