Velkommen til VUF - et godt sted at være

Velkommen til VUF - et godt sted at være

SU, SVU og Ungdomskort

Når du går på STX, HF, HF e-learning, AVU og FVU kan du få SU (Statens Uddannelsesstøtte), hvis du er over 18 år og er fultidsstuderende, dvs. har min. 23 lektioner á 45 min. ugentligt.

Fuldtidsstuderende over 25 år kan i visse tilfælde få SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte). Derudover kan du få rabat på den daglige transport.

Støtten er betinget af, at reglerne om studieaktivitet overholdes. 

SU til Gymnasial Supplering (GSK)
Det er muligt at modtage SU til komprimerede forløb på GSK. Hør om dine muligheder i studievejledningen på VUF. 

Undervisningen, boglån og eksamensbevis er gratis, mens anskaffelse af lommeregner og evt. ordbøger er for egen regning. 

SU - Statens Uddannelsesstøtte

Hvis du er 18 eller 19 år, ligger satserne fra 916 kr. til 5.903 kr. pr. måned før skat afhængig af dine forældres indkomst og din boligsituation. 

Hvis du er 20 år eller derudover, ligger satserne fra 916 kr. til 5.903 kr. pr. måned afhængig af, om du er hjemme- eller udeboende. Du skal søge SU via www.su.dk og bruge din NemID. 

Derudover er det muligt at søge tillæg for enlige forsørgere, SU-lån, tilskud til deltagerbetaling mm. 

SVU - Statens Voksenuddannelsesstøtte

I 2015 er satsen for SVU 3.308 kr. for en uges fuldtidsundervisning. For at få SVU skal du have arbejdet i en bestemt periode og være fyldt 25 år.

Se uddybende regler på www.svu.dk.

Ungdomskort - transportgodtgørelse

Du har mulighed for at søge om Ungdomskort, når du læser HF, STK, GSK, AVU eller FVU på VUF, og du har min. 23 lektioner à 45 min. pr. uge (17 lektioner pr. uge, hvis du har barn under 7 år, og 16 lektioner pr. uge hvis du læser GSK).

Du kan få Ungdomskort i den periode, du er studieaktiv samt i juli måned – også selv om din uddannelse afsluttes i juni måned. Din egenbetaling for Ungdomskortet er kr.: 348,30 pr. 30 dage. Kortet vil være gyldigt til alle zoner i det takstområde du bor i.

Du skal bruge NemID for at søge om Ungdomskort. Du skal søge på: www.ungdomskort.dk (trin 1). Når din ansøgning er godkendt, skal du selv bestille og betale dine kort på www.ungdomskort.dk (trin 2).

Dit ungdomskort vil tidligst være gyldigt 14 dage efter at du har søgt.

Søg i god tid – der kan være op til 4 ugers behandlingstid.

Yderligere information

Har du yderligere spørgsmål om SU, SVU eller Ungdomskort, kan du finde kontaktoplysninger her eller henvende dig personligt:

SU: Falstersvej, i stuen (Jannie Olsen) eller på Lindevangs Allé, 4. sal (Christina Glad).
SVU: Studievejledningen på Falstersvej.
Ungdomskort: Falstersvej, ved siden af receptionen (Mia Robertsen).

Læs mere om reglerne for ordningerne på:
www.su.dk – Statens Uddannelsesstøtte
- herunder "minSU": Se hvordan det går med din SU.
www.svu.dk – Statens VoksenUddannelsesstøtte
www.ungdomskort.dk – Rabat til transport

Find flere links om økonomi og uddannelse