Gymnasiale uddannelser

HF e-learning

På VUF er det muligt at tage forskellige hf-fag som e-learning. Kurserne er halvårlige (dog er Dansk 0->A 1-årigt), og al undervisning foregår via internettet. Du skal dog møde op på VUF til eksamen, og til laboratorieøvelsesdage i fagene Biologi, Geografi, Fysik og Kemi.

Tilmelding

Du tilmelder dig ved personlig henvendelse – i særlige tilfælde telefonisk (3815 8524, 3815 8525) – i Studievejledningen på Falstersvej 3-5. Du kan booke en tid til en samtale her Er du i tvivl om dit faglige niveau eller om forskellige uddannelsers specifikke krav eller om noget helt andet, så kontakt også Studievejledningen.

Du er også velkommen til at komme forbi i studievejledningen uden tid - så tager vi en samtale med dig hurtigst muligt! Åbent dagligt 10-14 og man 10-16.

 

Det er også muligt at tilmelde sig fag online på shop.vuf.nu. Bemærk disse krav:

1. At du har gennemført HF-fag på VUF.

Eller

2. At du har gennemført HF-fag på anden uddannelsesinstitution.

Eller

3. At du har gennemført 9. eller 10. klasse for mere end et år siden.

For at kunne tilmelde dig skal du have dine eksamensbeviser som filer, idet de skal vedhæftes ansøgningen.

E-learning-hold med start januar 2019.

Hold Varighed Fag SU-timer Pris* Link til læreplan
4F08 ½ år Biologi 0→C  7,78 kr. 550 Læreplan
4F24 ½ år Engelsk 0→B   21,11 kr. 550 Læreplan
4F26 ½ år Engelsk B→A 12,78 kr. 550  
4F30 ½ år Erhvervsøkonomi 0→C 7,22 kr. 1400 Læreplan
4F34 ½ år Fransk begyndersprog 0→B 20,00 kr. 550 Læreplan
4F40 ½ år Geografi 0→C   7,78 kr. 550 Læreplan
4F52 ½ år Japansk B→A** 12,78 kr. 1400 Læreplan
4F54 ½ år Kemi 0→C 7,78 kr. 550 Læreplan
4F64 ½ år Matematik 0→C 13,89 kr. 550 Læreplan
4F72 ½ år Psykologi 0→C   7,22 kr. 550 Læreplan
4F76 ½ år Psykologi C→B 12,22 kr. 550 Læreplan
4F78 ½ år Religion 0→C   7,22 kr. 550 Læreplan
4F80 ½ år Religion C→B   12,22 kr. 550 Læreplan
4F86 ½ år Samfundsfag 0→C   7,22 kr. 550 Læreplan
4F90 ½ år Samfundsfag C→B 12,78 kr. 550 Læreplan
4F92 ½ år Spansk 0→B 20,00 kr. 1400 Læreplan

*Deltagergebyret for fag, som indgår i en fagpakke eller i en hel HF- eller studentereksamen, tilbagebetales efter udstedelsen af det samlede eksamensbevis. OBS! Priserne er gældende for kursister, som IKKE er alderspensionister eller efterlønnere eller har en videregående uddannelse. Se øvrige priser

**Japansk B-A og Russisk B-A udbydes kun i forårssemestret.

 

E-learning-hold med start august 2018.

Hold Varighed Fag SU-timer Pris* Link til læreplan
4F07 ½ år Biologi 0→C  7,78 kr. 550 Læreplan
4F25 ½ år Engelsk 0→B   21,11 kr. 550 Læreplan
4F27 ½ år Engelsk B→A 12,78 kr. 550  
4F31 ½ år Erhvervsøkonomi 0→C 7,22 kr. 1400 Læreplan
4F35 ½ år Fransk begyndersprog 0→B 20,00 kr. 550 Læreplan
4F37 ½ år Fysik 0→C 7,78 kr. 550  
4F39 ½ år Geografi 0→C   7,78 kr. 550 Læreplan
4F43 ½ år Historie 0→B 14,44 kr. 550 Læreplan
4F49 ½ år Japansk 0→B   20,00 kr. 1400 Læreplan
4F53 ½ år Kemi 0→C 7,78 kr. 550 Læreplan
4F59 ½ år Latin 0→C 7,22 kr. 1400 Læreplan
4F63 ½ år Matematik 0→C 13,89 kr. 550 Læreplan
4F65 ½ år Matematik C→B 12,78 kr. 550 Læreplan
4F75 ½ år Psykologi 0→C   7,22 kr. 550 Læreplan
4F83 ½ år Religion 0→C   7,22 kr. 550 Læreplan
4F89 ½ år Samfundsfag 0→C   7,22 kr. 550 Læreplan
4F91 ½ år Samfundsfag C→B 12,78 kr. 550 Læreplan
4F93 ½ år Spansk 0→B 20,00 kr. 1400 Læreplan
4F97 ½ år Tysk fortsættersprog 0→B 20,00 kr. 550

*Deltagergebyret for fag, som indgår i en fagpakke eller i en hel HF- eller studentereksamen, tilbagebetales efter udstedelsen af det samlede eksamensbevis. OBS! Priserne er gældende for kursister, som IKKE er alderspensionister eller efterlønnere eller har en videregående uddannelse. Se øvrige priser

**Japansk B-A udbydes kun i forårssemestret.

 

E-learning

Som e-learningkursist får du

  • undervisning uden at skulle møde på VUF
  • en aftale med VUF om dit individuelle studieforløb
  • faglig vejledning og dine rettede opgaver tilbage via din computer
  • mulighed for at fordybe dig i faget på tidspunkter, der passer dig.

E-learning er noget for dig, hvis

  • du har behov for en studieform, du kan tilpasse din hverdag
  • du foretrækker at arbejde individuelt og uafhængigt
  • du er indstillet på selvstændigt at planlægge dit arbejde med faget
  • du er indstillet på at være studieaktiv og følge en studieplan.

E-learning giver dig større frihed, men stiller også større krav

Fagenes indhold og krav er nøjagtigt de samme på e-learninghold som på almindelige hf-hold. E-learning giver stor frihed, men stiller også specielle krav - både til e-learninglæreren og til dig som e-learningkursist.

E-learninglæreren tilrettelægger fagets indhold og materiale, således at det er muligt for dig at arbejde på egen hånd. Du har naturligvis mulighed for at få råd og vejledning hos din e-learninglærer, men du skal være klar over, at du skal planlægge og studere langt mere selvstændigt, end hvis du deltog i holdundervisning.

E-learningmoduler og studieplan

Alle e-learningfag er inddelt i 6-8 moduler. E-learninglæreren har beskrevet modulernes faglige indhold, så du ved, hvad faget omfatter, hvilke bøger og andet materiale du skal arbejde ud fra, og hvilke skriftlige og mundtlige opgaver, der skal afleveres til de enkelte moduler.

Du skal følge en studieplan med afleveringsdatoer, som er fastsat af VUF. Det betyder, at hvis du er tilmeldt et fag med 8 moduler, så har du en studieplan med 8 afleveringsdatoer. Der hører 2 eller flere afleveringsopgaver til et modul.

Optagelseskrav

Du skal have personlige og faglige kvalifikationer, der sætter dig i stand til at følge undervisningen på tilfredsstillende måde og fuldføre den på normeret tid.

Rent fagligt vil det sige,

- at du enten skal have afsluttet folkeskolens 10. klasse,

- eller at du skal have afsluttet folkeskolens 9. klasse for minimum 1 år siden og fx været på efterskole eller haft et arbejde,

- eller at du skal have afsluttet avu dansk på minimum D-niveau.

Ansøgere uden dansk folkeskole skal have bestået

- enten faget dansk som andet sprog på D-niveau,

- eller avu dansk på minimum D-niveau,

- eller "Studieprøven i dansk som andet sprog" (Danskuddannelse 3, modul 6).

Andre krav

For at kunne være e-learningkursist, skal du

- have daglig adgang til en computer med internetopkobling

- være en rimelig rutineret bruger af både computer og internet

- og have installeret et tekstbehandlingsprogram på din computer.

Desuden skal du i nogle af fagene også kunne lave lydoptagelser (og eventuelt også billedoptagelser), da ikke alle opgaveafleveringer blot er skriftlige.

Undervisningsmaterialer

De bøger, du skal bruge til dit e-learningfag er enten e-bøger eller i-bøger, som du får udleveret en aktiveringskode til, eller almindelige bøger du skal låne i bogdepotet på Lindevangs Allé 10, 1. sal, lokale 167. Du skal aflevere dem samme sted umiddelbart efter, du har afsluttet faget.