Dansk for udlændinge

Blended Learning

Kombineret online- og klasseundervisning

VUF’s blended learning er et fleksibelt undervisningstilbud med en kombination af online selvstudium  og klasseundervisning. 

Du går i skole én aften om ugen, og efter undervisningen arbejder du videre online med nye opgaver i dit virtuelle holdrum. Opgaverne skal afleveres inden en bestemt deadline, og herefter får du individuel, professionel feedback på dit arbejde.

Se hvordan, en online lektion kan se ud:

Eksempel på den første online gang for begyndere på Danskuddannelse 3,  modul 1:

 

Eksempel på online undervisning på Danskuddannelse 3, modul 5:

 

Klasseundervisningen på VUF er enten mandag, tirsdag, onsdag eller torsdag kl. 17.30 - 20.25.

Den ugentlige onlineklasse er normalt åben i fem dage, så du selv bestemmer, hvornår du vil løse opgaverne

Tilmelding

Kontakt venligst studievejledningen på tlf. 38 15 85 21- se telefontider
Du kan også sende en mail til du-vejledning@vuf.nu med dit navn og telefonnummer eller alternativt ringe til receptionen på tlf. 38 15 85 00.