Om VUF

Kvalitetssikring

Læs nedenfor om:

 

Elevtilfredshedsundersøgelse (ETU)

Skolen gennemfører en elevtrivselsundersøgelse hvert 2. år – en anonymiseret digital evaluering (ENNOVA). Spørgerammen indeholder spørgsmål til undervisningen og studievejledningen, it (digitale platforme og anvendelsen af it i undervisningen), det sociale miljø på skolen og i klassen/på holdet, det fysiske og æstetiske miljø, den enkeltes arbejdsbelastning, erhvervsarbejde og kursistens egen vurdering af egen indsats.

VUF får en specifik skolerapport men også en benchmarkingsrapport, hvor vi kan måle vores resultater i.f.t. andre deltagende sammenlignelige skoler (VUC og gymnasier).

Rapporten analyseres i Arbejdsmiljøudvalget, hvor også kursistrådsrepræsentanter deltager. Der udvælges fokuspunkter til en prioriteret opfølgning. Der følges op i diverse relevante organer på skolen, og opfølgningsplanen offentliggøres på skolens intranet.

Elevtilfredshedsundersøgelsen opfylder også kravet til en undervisningsmiljøvurdering.

Se ETU 2016

Se ETU 2014

Se ETU 2012

Se ETU 2010

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse (MTU)

Skolen gennemfører ligeledes en medarbejdertilfredshedsmåling hvert 2. år.

I 2012 gennemførtes en anonymiseret digital evaluering (ENNOVA). Spørgerammen indeholder spørgsmål til medarbejdernes fysiske og psykiske arbejdsmiljø og evaluerer følgende temaer: ledelsen, samarbejdet, det daglige arbejde (herunder fysisk arbejdsmiljø og arbejdspresset), løn- og ansættelsesforhold, faglig og personlig udvikling samt skolens omdømme.

Undersøgelsen tilgodeser kravene til en arbejdspladsvurdering (APV). 

VUF får en specifik skolerapport men også en benchmarkingsrapport, hvor vi kan måle vores resultater i.f.t. andre deltagende sammenlignelige skoler (VUC og gymnasier).

Rapporten analyseres i Arbejdsmiljøudvalget og i Samarbejdsudvalget. Der udvælges fokuspunkter til en prioriteret opfølgning. Der følges op i diverse relevante organer (AMO, SU og de respektive enheder), og opfølgningsplanen offentliggøres på skolens intranet.

Se Medarbejdertilfredshedsundersøgelsen for 2012

I 2015 besluttede skolen at prøve et nyt koncept. Der har for de gymnasiale uddannelser (hf og stx) i foråret været gennemført en anonymiseret digital evaluering ved brug af konceptet ”Professionel Kapital”. De øvrige medarbejdergrupper har deltaget i gruppedrøftelser under vejledning af en ekstern proceskonsulent. 

Opfølgning på trivselsundersøgelserne er i gang. Opfølgningsplaner vil blive offentliggjort på skolens intranet.

I 2016 har alle afdelinger på VUF gennemgået en trivselsundersøgelse i konceptet ”Professionel Kapital”. Resultatet kan læses her:

Rapport - Professionel kapital

Alle afdelinger har efterfølgende fulgt op på undersøgelsen i foråret 2017.

APV

Som supplement til medarbejdertrivselsmålinger gennemførte skolen en arbejdspladsvurdering (APV) i foråret 2015. Rapporten analyseres i Arbejdsmiljøudvalget (AMO) og i Samarbejdsudvalget(SU). Der udvælges fokuspunkter til en prioriteret opfølgning. Der følges op i diverse relevante organer (AMO, SU og de respektive enheder), og opfølgningsplanen offentliggøres på skolens intranet.

Se APV 2015

Rektors resultatløn

Se centerrektors resultatlønskontrakt for 2017

Se centerrektors resultatlønskontrakt for 2016

Se centerrektors resultatlønskontrakt for 2014

Se centerrektors resultatlønskontrakt for 2012

Se centerrektors resultatlønskontrakt for 2011

Fastholdelsesstrategi

Inden for alle uddannelsesområder på VUF arbejder vi på at mindske frafaldet gennem en styrkelse og forbedring af vejledningsfunktionen, via tilbud om ordblindevejledning, lektiecafe/studieværksted, samarbejde mellem ledelse og lærerteam samt diverse støttefunktioner i.f.t. kursisterne.

Læs mere under de enkelte uddannelser.

Evaluering

Se VUF's evalueringsmodel på det gymnasiale område

 

Service- og kvalitetsmål for Danskuddannelserne

Se Service- og kvalitetsmål for Danskuddannelserne på VUF

IT-strategi

 

Fraværstal for VUF

HFe: 24,8%

2-årig STX: 16,6%

GSK: 15,1%