Velkommen til VUF- et godt sted at være

Velkommen til VUF- et godt sted at være

Kursistråd

Kursistrådets medlemmer

Falstersvej

 • Louise Nilsson (Formand), 2.y
 • Jesper Kirk, 1.am
 • Morten Petersen, 1.am
 • Frederik Johansson, 1.y
 • Thomas Nordstrøm, 2.b
 • Mathilde Blumenthal, 2.bm
 • Lea Columbani, 2.bm
 • Amine, stx-enkeltfag
 • Claes Borgstrøm, hf-enkeltfag
 • Rayan El Yassin, hf-enkeltfag
 • Peter Syngre Schrøder, hf-enkeltfag

Lindevangs allé

 • Ronak Foroughfar (Næstformand), AVU
 • Sahar Samimi, AVU
 • Osman Sari, AVU
 • Alejandra C. Hansen, AVU
 • Loisa Lcka Pakarat, AVU
 • Luca, AVU
 • Helena Rubin, AVU

Kursistrådet kan kontaktes på: kursistraad@vuf.nu.

Kursisternes indflydelse via Kursistrådet

Kursistrådet er kursisternes talerør og har mulighed for at påvirke skolens dagligdag og beslutninger vedr. studiemiljøet, men også at påvirke strategier for skolens fremtid.

VUF har ét fælles kursistråd, som består af et lokalt kursistråd for begge vores undervisningsadresser og dermed repræsenterer alle uddannelser og kursister på VUF.

Kursistrådet vælges på et møde hvert år i september af og blandt de fremmødte kursister. Det tilstræbes, at formand og næstformand repræsenterer hf/stx og avu.

Formand og næstformand er medlem af skolens bestyrelse.

Kursistrådet inviteres til at deltage i følgende udvalg sammen med lærere og ledelse: markedsføringsudvalg, fredagscafeudvalg og festudvalg. Kursistrådet er desuden involveret i elevtrivselsmålinger via repræsentation i Arbejdsmiljøudvalget.

Du kan læse mere om kursistrådet og dets opgaver på vufintern.