Klippekort

Klippekort

Danskuddannelsesret:
Er du S-kursist (udenlandsk arbejdstager, studerende m.v.), og starter du på danskuddannelse for første gang fra 1/1 2018, så har du danskuddannelsesret i 5 år og ret til at følge undervisning i 3,5 år. Din danskuddannelsesret starter, når du bliver henvist til danskuddannelse, eller når du bliver indplaceret på danskuddannelse og modul på sprogcentret. Din danskuddannelsesret træder i kraft og løber, også selvom du ikke møder til undervisning.

Klippekort:
Når du bliver henvist til danskuddannelse første gang pr 1/1 2018, bliver det inden for rammerne af et klippekort (en danskuddannelse består af 6 moduler). Klippekortet består af 6 klip, og hvert klip svarer til et modul på danskuddannelsen og består af et antal måneder.

•    Når klippet er trådt i kraft, løber det frem til dets gyldighedsperiode slutter, eller til du består modultest på det modul, hvor klippet gælder.
•    Når et klip udløber, aktiveres i umiddelbar forlængelse heraf et nyt klip til næste modul.
•    Du kan holde pause i undervisningen mellem to moduler, dvs. når du har afsluttet et modul og bestået modultest. Du skal skrive til sprogcentret og give besked om, at du vil holde pause, og hvornår du starter igen.
•    Er du længere tid om at tage en modultest, end der er tid på klippet, bruger du af næste klip, som bortfalder når du har bestået testen. Dvs. at bruger du mere end et klip på et modul, har du ikke klip nok til at fuldføre Danskuddannelsen.
•    Er du i gang med det sidste modul (modul 6 på DU 1 og 2 og modul 5 på DU3 = Prøve i Dansk eller modul 6 på DU3 = Studieprøven), har du ret til at afslutte modulet, også selvom klippets gyldighedsperiode udløber. Dette fordi der kun udbydes Prøve i Dansk og Studieprøve to gange om året.
•    Hvis du begynder på et højere modul end modul 1, starter klippet på det modul, du bliver henvist til.

Hvis du er i gang med din danskuddannelse:
Er du S-kursist og allerede i gang med en danskuddannelse, så overgår du til ovenstående regler næste gang, du består modultest.