Gymnasiale uddannelser

Karakterer og eksamen

Karakterer

På HF anvendes 7-trinsskalaen, hvor karaktererne er -3, 00, 02, 4, 7, 10 og 12. Karakteren 02 svarer til "bestået".

For at bestå en hf-eksamen kræves det, at eksamenskvotienten, det vil sige gennemsnittet af samtlige karakterer, er mindst 2,0.

På hf beregnes eksamenskvotienten ud fra et vægtet gennemsnit. Karaktererne vægtes forskelligt alt efter, hvilket niveau du har taget faget på. I nedenstående tabel kan du se, hvordan fagene vægtes. 

Fag Vægt
A-niveau 2
B-niveau 1,5
C-niveau 1
Naturvidenskabelig faggruppe 1,5
Kultur- og samfundsffaggruppe 2
Større skriftlig opgave (SSO) 1,5
Eksamensprojekt (EP) 1,5

 

I de fag, hvor der er skriftlig eksamen, deles vægten ligeligt mellem den skriftlige og mundtlige karakter.

Eksamen

Der er mundtlig eksamen i alle fag. I alle fag på A-niveau og en del fag på B-niveau er der desuden skriftlig eksamen. I C-niveaufag er der kun skriftlig eksamen i matematik. I idræt C er der ikke eksamen.

Eksamen foregår i december og i maj/juni. Det er obligatorisk at gå til eksamen. Hvis man bliver syg til eksamen, afholdes der sygeeksamen i august/september. 

Læs mere om karakterskalaen på Undervisningsministeriets hjemmeside

Læs mere om eksamensforhold og -bestemmelser på vores interne sider