Gymnasiale uddannelser

Indsatsområder

Indsatsområder for 2015-2016 på det gymnasiale område på VUF (stx og hf)

  • Fartsat udvikling af vores praksis med projektteam på stx-klasser, HF-pakker, HF-fagpakker samt nf- og ks-hold. Heri indgår fortsat udvikling af teammedlemmernes coaching-kompetencer.
  • Den moderne elev-/kursisttype. Temamøder med Noemi Katznelson, Center for Ungdomsforskning, i foråret 2016.
  • Omlagt skriftlighed. I alle fag på stx- og hf-enkeltfag (ikke GS og e-learning) håndteres 15-20% af elevtiden som omlagt skriftlighed i den skemalagte undervisning.
  • Evalueringspraksis. Evalueringsudvalget fortsætter arbejdet med at udvikle formativ evaluering på VUF, herunder etablering af en virtuel værktøjskasse med evalueringsværktøjer til brug for lærere og faggrupper.
  • Udvikling af det fysiske læringsmiljø (indretning af undervisningslokaler, fællesområder, faciliteter mv.).