Gymnasiale uddannelser

HF-pakker

En HF-pakke samler en række enkeltfag i en pakke. Ved at tilmelde dig en HF-pakke kommer du til at gå i en fast klasse og bliver fuldtidsstuderende hele første år. Ud over lærerne i de enkelte fag har pakken  en fast studievejleder.

Hvis du fortsætter på andet år vælger du nye fag og fortsætter som enkeltfagskursist.

Du kan gå på en HF-pakke af flere grunde:

  • Du interesserer dig for pakkens tema og fag
  • Du vil gerne gå i en klasse og være fuldtidsstuderende
  • Det kan være en god måde at komme i gang med at tage en hel HF
  • Fra nogle af pakkerne kan du allerede efter 1. år søge ind i kvote 2 på bestemte uddannelser. 
  • Alle pakker kan kombineres med enkeltfag og Uni-pakken. Uni-pakken er en forudsætning for at kunne tage en videregående uddannelse på universitetsniveau..

Det forventes, at man selv medbringer relevant it-udstyr (bærbar PC eller Mac). Til gengæld stiller VUF netværk, print og software til rådighed incl. office365 – dvs. hele officepakken og 1 TB plads i skyen.

Yderligere information og tilmelding: Book en tid til en samtale med en studievejleder eller kontakt vejledningen på tlf. 38 15 85 24 / 38 15 85 25

VUF tilbyder 5 HF-pakker (Holdstart januar 2019: Pakkerne sundhed, samt menneske&samfund)

Sundhed (8P25): Dansk A, Engelsk B, Biologi B, Psykologi C og evt. kemi C (ekstra valgfag)
Du interesserer dig for sundhed, og tænker måske på efterfølgende at tage en sundhedsfaglig uddannelse. Du får på pakken indsigt i sundhedsfaglige problemstillinger og besøger forskellige uddannelser. Med denne pakke kan du bl.a. søge ind i kvote 2 på uddannelserne til sygeplejerske og ergoterapeut. 

Skema 1. halvår:                                                             Skema 2. halvår:

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag        Mandag tirsdag onsdag torsdag fredag
Engelsk (8.30-11.25) Psykologi (8.30-11.25) Biologi   (8.30-11.25)

Engelsk  (8.30-11.25)

Psykologi   (8.30-11.30) Engelsk (8.00-11.25) Biologi   (8.00-11.25) Biologi   (8.00-11.25) Engelsk (8.00-11.55) Engelsk (8.00-11.25)
Dansk (12.00-14.55) Dansk  (12.00-14.25) Dansk (12.00-14.55) Dansk  (12.00-14.55) Biologi (12.00-14.55) Dansk (12.00-14.55) Dansk (12.00-14.25) Dansk (12.00-14.55) Dansk (12.30-14.55) Biologi  (12.00-15.25)

 

Mennesker og samfund (8P45): Dansk A, Engelsk B, Samfundsfag B, Psykologi C og evt. ekstra valgfrit C
Du interesserer dig for menneskers og samfundets udvikling. Med denne pakke kan du bl.a. søge ind i kvote 2 på pædagog- eller socialrådgiveruddannelsen. Den kan også være første trin i at blive klar til en samfundsvidenskabelig uddannelse indenfor fx politik, økonomi eller jura.

Skema 1. halvår:                                                             Skema 2. halvår:

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag        Mandag tirsdag onsdag torsdag fredag
Engelsk (8.30-11.25) Samf.  (8.30-11.25) Psykologi   (8.30-11.25)

Engelsk(8.30-11.25)

Samf.(8.30-11.25) Engelsk (8.00-11.25) Samf.   (8.00-11.25) Samf.   (8.00-11.25) Engelsk (8.00-11.25) Engelsk (8.00-11.25)
Dansk (12.00-14.55) Dansk  (12.00-14.25) Dansk (12.00-14.55) Dansk  (12.00-14.25) Psykologi  (12.00-14.55) Dansk (12.00-14.55) Dansk (12.00-14.25) Dansk (12.00-14.55) Dansk (12.00-14.55) Samf.  (12.00-14.55)

 

Natur og økologi (8P21): Dansk A, Biologi B, Matematik B og evt. Kemi C

Du interesserer dig for natur og økologi. Pakken kan være en start på en naturvidenskabeligt orienteret HF, hvis du gerne vil læse videre med naturvidenskabelige fag. Hvis du tager engelsk på B-niveau, kan du endvidere med pakken søge ind på uddannelsen til bioanalytiker.

Skema 1. halvår:                                                             Skema 2. halvår:

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag        Mandag tirsdag onsdag torsdag fredag
Matematik  (9.00-11.25) Matematik  (8.30-11.25) Biologi   (8.30-11.25)

Matematik(8.30-11.25)

Matematik (8.30-11.25) Matematik  (8.00-11.25) Biologi   (8.00-11.25) Biologi   (8.00-11.25) Matematik  (8.30-11.55) Matematik(8.00-11.25)
Dansk (12.00-14.55) Dansk  (12.00-14.25) Dansk (12.00-14.55) Dansk  (12.00-14.55) Biologi (12.00-14.55) Dansk (12.00-14.55) Dansk (12.00-14.25) Dansk (12.00-14.55) Dansk (12.30-14.55) Biologi  (12.00-15.25)

 

Art and Design (8P35): Dansk A, Engelsk B, Billedkunst C, Design og arkitektur C, Samfundsfag C, Psykologi C
Du vil gerne arbejde kreativt og tænker måske på en kreativ uddannelse indenfor fx design, billedkunst eller arkitektur efter en hel HF. Vi besøger museer, har besøg af kunstnere og stifter bekendtskab med forskellige kreative uddannelser. 

Skema 1. halvår:                                                             Skema 2. halvår:

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag        Mandag tirsdag onsdag torsdag fredag
Billedkunst(8.30-11.25) Samf.  (8.00-11.25) Engelsk  (8.00-11.25)

Billedkunst(8.30-11.25)

Samf.   (8.30-11.25) Engelsk (8.30-11.25) Engelsk  (8.30-11.25) Design  (8.30-11.25) Engelsk (8.30-11.25) Engelsk (8.30-11.25)
Dansk (12.00-14.55) Dansk  (12.00-14.25) Dansk (12.00-14.55) Dansk  (12.00-14.25) Engelsk(12.00-15.25) Dansk (12.00-14.55) Dansk (12.00-14.25) Dansk (12.00-14.55) Dansk (12.00-14.55) Design(12.00-15.25)

 

HF Basic (8P01): Dansk A, Engelsk B, Matematik C, Samfundsfag C
Pakken er en indgang til at påbegynde en hel HF, der ikke er tonet i speciel retning.

Skema 1. halvår:                                                             Skema 2. halvår:

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag        Mandag tirsdag onsdag torsdag fredag
Dansk(9.00-11.25) Dansk(8.30-11.25) Matematik(8.30-11.25)

Dansk(8.30-11.25)

Dansk(8.30-11.25) Dansk(9.00-11.25) Dansk  (8.30-11.25) Matematik(8.30-11.25) Dansk(8.30-11.25) Dansk(9.00-11.25)
Engelsk(12.00-14.55) Samf. 12.00-14.55) Engelsk(12.00-14.55) Samf.(12.00-14.55) Matematik(12.00-14.55) Engelsk(12.00-14.55) Engelsk(12.00-14.25) Engelsk(12.00-14.52) Engelsk(12.00-14.55) Matematik(12.00-14.55)

 


Optagelse på HF-pakker

Optagelseskriterierne på en HF-pakke er de samme som ved enkeltfagsundervisning, læs mere her.
Hvis du er interesseret i yderligere information og tilmelding kan du booke en tid til en samtale med en studievejleder eller kontakte vejledningen på tlf. 38 15 85 24 / 38 15 85 25
eller sende en e-mail: hfv@vuf.nu.

Du er også velkommen til at komme forbi i studievejledningen uden tid - så tager vi en samtale med dig hurtigst muligt! Se åbningstiderne under studievejledning HF&STX.

Fagene der indgår i HF-fagpakkerne kan også læses som enkeltfag.

Læs mere om tilmelding og studievejledning.