Om VUF

Forsøgs- og udviklingsprojekter

​Language Learning Opportunities
- et Grundtvig-projekt (2012-2014)

VUF har i 2012-2014 har været part i et EU-finansieret projekt indenfor Grundvig-programmet:  ”Language learning opportunities”. Projektets overordnede målsætning var at udveksle og udvikle ideer og metoder indenfor sprogundervisning sammen med partnere fra Tyskland, Letland, Litauen, Slovenien og Tyrkiet. Læs mere..

Nye lærerroller (2012-2014)

Siden foråret 2012 har VUF deltaget i projektet ’Nye lærerroller på VUC – øget gennemførelse gennem social ansvarlighed. VUF deltager sammen med 4 andre VUC’er i Hovedstadsregionen. Projektet er 3-årigt, og det afsluttes med udløbet af 2014. Læs mere​

Grib chancen (2010-2012)

VUF har i kursusårene 2010/11 og 2011/12 gennemført et særligt tilrettelagt uddannelsestilbud, Grib chancen, for psykisk sårbare unge.  Læs mere

Det samarbejdende klasserum (2008-2010)

VUF har i skoleårene 2008-10 deltaget i projektet ’Det samarbejdende klasserum’. Det blev gennemført sammen med 4 andre VUC’er i Hovedstadsregionen. Læs mere

Fokus på sprog i alle fag! (2008-2009)

I forbindelse med projektet ”Lige muligheder for alle” har konsulent Iben Svensson – i samarbejde med en række faglærere og med støtte fra Region Hovedstaden – udarbejdet materialet ”Lige muligheder for alle – Fokus på sprog i alle fag!”. ​Læs mere

Lige muligheder for alle (2008-2009)

Et udviklingsprojekt omkring to-sprogede og uddannelsesfremmede kursister. Læs mere