Gymnasiale uddannelser

Fastholdelsesstrategi

På VUF er det vores udgangspunkt, at alle der ønsker og arbejde for at tage en uddannelse, støttes i dette.

Dette sker bl.a. gennem:

  • Alle stx-klasser, hf-pakker, hf-fagpakker samt ks- og nf-hold har et fast lærerteam. Lærerteamenes medlemmer er bl.a. uddannet i coaching teknikker.
  • Teamene gennemfører regelmæssigt tutorsamtaler (hf) og studiesamtaler (stx) mhp. at afdække progression eller vanskeligheder i kursistens studieaktivitet.
  • Studievejledningen består af kvalificerede studievejledere. Studievejledningen står til rådighed for samtaler i forbindelse med kursistens studie (gennemførselsvejledning) samt foretager indskrivning på hold (både stx og hf).
  • Team (både stx og hf) mødes 2-3 gange årligt med ledelsen og klassens/holdets studievejleder (lærerforsamling) mhp. at drøfte studieprogression og enkeltkursister.
  • Team, lærere, studievejleder eog ledelse samarbejder i hverdagen om forsømmelser (fysisk fravær og skriftlige aflevering) og tager initiativer ift. enkeltkursister jf. VUF´s studie- og samværsregler.
  • Såfremt enkeltkursister har særlige forhold ift. sygdom el.lig. bestræber lærere, studievejledningen og ledelsen sig på at finde håndterbare løsninger, så kursisten fastholdes i uddannelse.
  • VUF samarbejder tæt med Studievalg København mhp. valg af videre uddannelse (uddannelsesperspektiv) efter endt uddannelse på VUF.
  • Skolens SPS-medarbejdere og læse- og ordblindevejledere samarbejder med lærere, team, studievejledning og ledelse om tilbud og støtte til kursister med særlige behov.