Dansk for udlændinge

Depositum

Depositum for danskuddannelse

Det er gratis at gå til dansk, hvis du har et cpr-nummer. Pga. ændringer i Danskuddannelsesloven skal selvforsørgende kursister fra og med 1. juli 2017 betale et depositum på 1250 kr., før de kan påbegynde danskundervisning.   

Depositummet dækker danskundervisning på ét modul. Dit depositum kan overføres automatisk til det næste modul, hvis du fortsætter med at lære dansk.    

Hvem skal betale depositum?   
- Udlændinge, der studerer eller arbejder i Danmark.

- Danske statsborgere.

Hvem skal ikke betale depositum?   
- Udlændinge med opholdstilladelse som flygtning.
- Familiesammenførte til flygtninge.
- Au pair-personer.   
- Udlændinge, som begyndte at lære dansk før 1. juli 2017.   

Hvordan betaler du depositum?   
Du kan betale depositum på 2 måder:  
1: Betal direkte ved indskrivningssamtalen på VUF og start på hold med det samme:   
-  Via webshoppen (følg linket nederst på denne side). Her kan du også bruge Mobilepay. Angiv dit fulde navn og CPR-nummer ved betaling.   

2: Betal senere:   
-  Via webshoppen (følg linket nederst på denne side). Her kan du også bruge Mobilepay. Angiv dit fulde navn og CPR-nummer ved betaling.   

Når vi har registreret din betaling, kan du starte på hold.   

Tilbagebetaling af depositum:
Du skal skriftligt anmode om at få dit depositum tilbage via en mail til DUAD@vuf.nu. I mailen skal du angive årsagen til dit ophør og et kontonummer, hvortil beløbet skal returneres.
Du kan anmode om at få dit depositum retur:
1) Når du har bestået en modultest (hvis du fx vil holde pause).
2) Når du har bestået den afsluttende prøve på en danskuddannelse.
3) Hvis du ønsker at ophøre permanent med din danskuddannelse.
4) Hvis du ikke længere er berettiget til danskuddannelse.                      

Betal depositum her